Course code VET333

VET333 Klinikkdrift og ledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Gro Ladegård, Trine Marie L'Abée-Lund Normann
Medvirkende: Anne Kristine Storset
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: VET + B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Uke 1: Ledelse og teamarbeid

Temaer som vil bli gjennomgått er:

 • Ledelsesteorier med spesiell vekt på ledelse av kunnskapsarbeidere
 • Gruppeprosesser, som leder og teammedlem
 • Tillit og konflikthåndtering
 • Teamroller og teamutvikling

Programmet gir kunnskap og ferdigheter om aktuelle problemstillinger mht. teamarbeid og ledelse i senere jobbkarriere. Programmet kombinerer teoretiske perspektiver med erfaringsbasert læring, som gjør at studentene får både praktisk og teoretisk forståelse av de aktuelle temaene gjennom forelesninger, øvelser og gruppearbeid. Kurset vil i så måte også gi en stor grad av personlig læring, hvor den enkelte student får anledning til å tenke systematisk gjennom hva det vil si å lede og samarbeide som veterinær.

Uke 2. Klinikkdrift/HMS: Gir en basiskunnskap for oppstart av næringsvirksomhet, prinsipper for å sikre lønnsomhet og team-arbeid i yrkeslivet.

Temaer som gjennomgås denne uken er:

 • Prising; økonomi; fortjeneste
 • Forsikring
 • Legemidler og legemiddelforvaltning
 • Samarbeid i team veterinær-dyrepleier
 • Konsultasjonen og kommunikasjon
 • Den Norske Veterinærforening: tariffavtaler, lønn, takster, etikk
 • HMS på arbeidsplassen
Læringsutbytte:

Undervisningen skal gi studenten en introduksjon til yrkeslivet som veterinær, der veterinæren kan gå inn i en eller flere ulike roller som ansatt, selvstendig næringsdrivende, leder, klinikkeier og fagperson. Veterinæren må utøve dette i samspill med kollegaer, ledere, ansatte, klienter og andre yrkesgrupper, særskilt med dyrepleiere.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

A) Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Forholde seg reflektert til en lederrolle som veterinær. Dette innebærer å ha tenkt gjennom egen atferd i grupper, lært om typiske gruppeprosesser og håndtering av viktige temaer som tillitsbygging og konflikthåndtering.

B) Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Være godt orientert om det samfunn og arbeidsliv han/hun skal møte etter endt studium og således være i stand til å gjøre et bevisst og klokt karrierevalg. 
Læringsaktiviteter:
Kurset er et felleskurs med veterinærstudenter og dyrepleierstudenter. Det vil være en blanding av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid mm. Det vil være noen enkeltforelesninger/timer hvor dyrepleier- og veterinærstudenter vil være adskilt. Det vil således være en kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning og det legges opp til studentaktive læringsformer.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelig i undervisningstiden og per epost
Pensum:
Se emnerom på Canvas
Obligatorisk aktivitet:
Undervisningen er obligatorisk. Ved gyldig fravær utover en dag per uke må studenten levere inn oppgaver i faget. Ved ugyldig fravær må kurset følges neste studieår.
Vurderingsordning:

Studenten gir en presentasjon innenfor tema og undervisning. Presentasjonen må bestås for å bestå kurset.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr:

Ingen

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:

DIFLED07

VET321

 DYR212

Undervisningstid:
25-30 timer/uke
Eksamensdetaljer: :