Course code VET327

VET327 Dyrevelferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Kristine Eraker Aasland Hansen
Medvirkende: Randi Margit Gerda Oppermann Moe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2018-2019
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: B-DYR + VET
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

3 ukers teoretisk kurs. Dyrevelferd og husdyrmiljø gir en generell innføring dyrevelferd med fokus på atferds og helsemessige aspekter ved dyrevelferd, samt dyreetikk. 

Kurset er felles for veterinær- og dyrepleierstudentene.

Læringsutbytte:

Fagområdet Dyrevelferd skal gi studentene en grunnleggende forståelse av det veterinærmedisinske og etologiske grunnlaget for dyrevelferd, med fokus på dyrevelferd i norske husdyrmiljøer samt sports- og familiedyr.

Kunnskapsmål

Etter endt eksamen i dyrevelferd skal studenten kunne:

 • Redegjøre for ulike definisjoner av dyrevelferd og hvordan definisjonene påvirker valg av velferdsindikatorer
 • Forklare forskjell og sammenheng mellom begrepene dyrevelferd, dyreetikk og dyrevern
 • Beskrive viktige etologiske begreper med betydning for dyrs velferd.
 • Redegjøre for helsemessige, fysiologiske, kognitive, emosjonelle og atferdsmessige indikatorer på velferdsstatus
 • Beskrive velferdsproblemer hos produksjonsdyr og sports- og familiedyr
 • Redegjøre for betydningen av husdyrmiljøet i generelle termer, spesielt sammenhengen mellom miljø, helse og velferd
 • Kort kunne beskrive velferdskonsekvenser av avlsarbeid
 • Redegjøre for veterinærenes og dyrepleiernes roller og plikter i dyrevernsaker
 • Redegjøre for hvordan mennesker kan påvirke dyrevelferden

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne:

 • Lese og forstå fagstoff om dyrevelferd.
 • Bidra til å tolke dyrevelferd på individ- og besetningsnivå og kjenne begrensningene ved slike tolkninger.

Generell kompetanse

Studentene skal ha forståelse for kompleksiteten i dyrevelferdsbegrepet

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner
Læringsstøtte:
Blokkansvarlig, modulansvarlig og faglærere vil være tilgjengelig i kontortiden i kursukene. 
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Blokkene forut i studiet.
Anbefalte forkunnskaper:
Blokkene forut i studiet.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesningene er ikke obligatoriske.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Gruppe-eksamen med muntlig framføring. Bestått / ikke bestått.

Sensor:
Modulansvarlig vil delta på gruppe-eksamen.
Merknader:

Krav til eget utstyr

Ingen

HMS

Ikke spesifikke rutiner for denne blokka.

Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Overlapp:

DYR213 -  5 Studiepoeng

VET334 - 5 studiepoeng

Undervisningstid:
Kurset varer i 3 uker. De to første ukene vil inneholde forelesninger. Den siste uka vil bli brukt til selvstudium og muntlig gruppe-eksamen.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått