Course code VET323

VET323 Påsitterpraksis

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Rebecca Malin Vaksdal
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Hvert semester
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emet har vurdering i vårsemessteret

Emnet har vudering i høstsemesteret

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Studenter skal dokumentere at de har 3 ukers praksis med veterinær som studenten skaffer seg selv. Styret har presisert at avgangsvitnemål ikke vil bli utstedt før studentene på fastsatt skjema kan dokumentere at de har gjennomført disse ukene. Tjenesten skal være utført sammen med veterinær i Norge eller i utlandet (i utlandet kun etter innvilget søknad).

Praksisen som studentene skal skaffe seg selv, kan ikke tas før tidligst i 6. semester. Praksisen kan deles opp i 3 perioder à en uke. (En uke består av 5 arbeidsdager). Praksisen kan tas i ferier eller i uker i semesteret hvor det ikke er organisert undervisning. En arbeidsdag er 8 timer og studenten må ha fulle arbeidsdager for at praksisen skal være godkjent. 

Studenter som ønsker midlertidig lisens etter endt 9. semester må ha gjennomført alle 3 ukene med praksis, samt alle studiekrav og normalt alle eksamener tom 8. semester, før midlertidig lisens anbefales.

Praksistype 1: 1 uke skal være på produksjonsdyr.

Produksjonsdyr må her være hovedgrunnlaget for praksisisen, men ambulant hestepraksis, og kombinert praksis med litt smådyr i kontortiden kan også inngå i denne dersom det er en mindre andel. Praksisen skal basere seg på veterinærtjenester i forbindelse med produksjonsdyrbesetninger av tradisjonell norsk standard. 

Praksistype 2: 1 uke skal være forbeholdt smådyr eller hest.

Smådyrpraksis må være på en smådyrklinikk av en slik størrelse at studenten kan følge smådyrpraksis hele arbeidsdagen. Det samme gjelder i forhold til ambulant hestepraksis eller hesteklinikk.

Praksistype 3:

Denne er valgfritt område, og kan foregå innen produksjonsdyr, hest, smådyr, fisk og mattrygghet eller annet relevant veterinært arbeid, f. eks laboratoriearbeid, mattilsynet, forsøksdyr eller forvaltning. Forutsetningen er at man følger en veterinær/fiskehelsebiolog i dens virke i en uke. Denne praksisen kan skje som en forlengelse av praksistype 1 eller 2, eller som et eget opplegg.

Læringsutbytte:
Hensikt med praksisen er at studenter skal se noe annet enn Veterinærhøgskolen. Det er en «seeing practice», dvs ingen krav om aktivitet fra studenten.
Læringsaktiviteter:
Praksis med veterinær
Pensum:
Ingen
Forutsatte forkunnskaper:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk stadium og begynt på 6.semester
Obligatorisk aktivitet:
Bestått tre uker påsitterprakis. Retningslinjer for praksisen og krav for godkjenning ligger på Canvas. 
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Langsgående vurdering. 3 uker påsitterpraksis

Vurdering: Bestått/ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Forsikring - ansvarsforhold

Studentene er trygdet som ved yrkesskader dersom hun/han blir skadet under praksisperioden.

For arbeidet som studenten utfører, er veterinæren ansvarlig. Om veterinærens forsikring dekker slike tilfeller, må undersøkes av den enkelte veterinær. Eventuell tilleggspremie vil ved dokumentasjon kunne dekkes av NMBU veterinærhøgskolen. NMBU anbefaler at studentene tegner egen ulykkesforsikring. 

Normert arbeidsmengde:
3 uker bestående av 5 dagers fulle arbeidsdager (8 timer arbeidsdag).
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk stadium og begynt på 6.semester
Overlapp:
PRAKS02
Eksamensdetaljer: Obligatorisk praksis : Bestått / Ikke bestått