Course code VET321

VET321 Ledelse og klinikkdrift

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Åshild Roaldset
Medvirkende: Anne Kristine Storset
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
 • Ledelse og teamarbeid

Temaer som vil bli gjennomgått er:

 • Ledelsesteorier med spesiell vekt på ledelse av kunnskapsarbeidere
 • Gruppeprosesser, som leder og teammedlem
 • Tillit og konflikthåndtering
 • Teamroller og teamutvikling

Programmet gir kunnskap og ferdigheter om aktuelle problemstillinger for studentene mht. teamarbeid og ledelse i deres senere jobbkarriere. Programmet kombinerer teoretiske perspektiver med erfaringsbasert læring, som gjør at studentene får både praktisk og teoretisk forståelse av de aktuelle temaene gjennom forelesninger, øvelser og gruppearbeid. Kurset vil i så måte også gi en stor grad av personlig læring, hvor den enkelte student får anledning til å tenke systematisk gjennom hva det vil si å lede og samarbeide som veterinær.

 • Næringsdrivende/Møte med yrkeslivet

Gi innføring og basiskunnskap for oppstart av egen næringsvirksomhet og gi nyttig informasjon om forhold som vil møte deg i yrkeslivet.

Temaer som vil bli gjennomgått:

 • Hvordan etablere næringsvirksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Skatter og avgifter
 • Lover/Forskrifter for næringsdrivende og ansatte
 • Utgifts arter (bilhold, reise m.m.)
 • Offentlige ordninger for sykepenger, foreldrepenger, svangerskap, permittering m.m.)
 • Utarbeide forretningsplan
 • Strategimodeller for markedsføring og prising av tjenester/produkter
 • Begreper innen regnskap og økonomi
 • Kommunikasjon veterinær og klient

Kommunikasjonsferdigheter

Rollespill

Håndtering av sinte klienter

Relasjon til andre yrkesgrupper og samfunnet

Læringsutbytte:

Undervisningen skal gi studenten en introduksjon til yrkeslivet som veterinær, der veterinæren kan gå inn i en eller flere ulike roller som ansatt, selvstendig næringsdrivende, leder, klinikkeier og fagperson. Veterinæren må utøve dette i samspill med kollegaer, ledere, ansatte, klienter og andre yrkesgrupper.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

A) Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Forholde seg reflektert til en lederrolle som veterinær. Dette innebærer å ha tenkt gjennom egen atferd i grupper, lært om typiske gruppeprosesser og håndtering av viktige temaer som tillitsbygging og konflikthåndtering.

B og C) Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Være godt orientert om det samfunn og arbeidsliv han/hun skal møte etter endt studium og således være i stand til å gjøre et bevisst og klokt karrierevalg. 
Læringsaktiviteter:

Kommunikasjonsferdigheter

Rollespill

Pensum:
Se Fronter
Obligatorisk aktivitet:

A) Undervisningen er obligatorisk.

B og C) Undervisningen er obligatorisk. Ved gyldig fravær utover 1 dag vil studenten måtte levere inn oppgaver i faget.  Ved ugyldig fravær må kurset følges til neste år. 

Vurderingsordning:

Vurdering:

A)Studentene gir en presentasjon på dag 5 innenfor tema fra pensum og undervisning. Presentasjonen skjer gruppevis, og er en forutsetning for å bestå kurset.

B og C) må delta aktivt i undervisningen og i rollespill.

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr:

Ingen

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Obligatorisk kurs: Bestått / Ikke bestått