Course code VET318

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
SPE-PHD-INA Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IMV Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IMT Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IMT Spesialpensum: 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IHA Spesialpensum: 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
SKS300 Skogøkologi EN, NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG305 Utvalgsbasert skogkartlegging NO 5
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon NO 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG220 Skogbehandling NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning NO 10
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 5
REIS300 Naturbasert reiseliv EN 10
REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv NO 5
REIS210 Naturveiledning NO 5
REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv NO 10
REIS200 Reiseliv EN 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
PRAK200 Praksisbasert læring for landskapsplanleggere NO 30
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PPVE400 Veiledning av master- og doktorgradstudenter EN, NO 5
PPVE210 Veiledningspedagogikk 2 NO 15
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 15
PPUT301 Fordypning i realfagsdidaktikk og anvendt realfagsdidaktikk i naturbruk NO 20
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
PPUB401 Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk EN 5
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0