Course code VET314

Emneansvarlige: Arild Espenes
Medvirkende: Gjermund Gunnes, Randi Sørby
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig, hver vår
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ca. 70 stk
Undervises i periode:

Undervisnings og eksamensplan for veterinærstudiet vårsemesteret 2015.

Kull: 2011 (Semester 8).Vilt/rein/fjørfe/akva forelesninger

Uke 2:

Produksjonsdyrmedisin: Fjørfesykdommer: 7 forelesninger.

Akvamedisin: 11 forelesninger.

Vilt- og reinsykdommer: 6 forelesninger.

Profesjonsetikk: 3 forelesninger

Mandag 5.1.

Tirsdag 6.1.

Onsdag 7.1.

Torsdag 8.1.

Fredag 9.1.

08.15-09.00

8. og 9. sem

aud 5 (Stud.avd)

Intro. diff.året

aud 5 (Stud.avd

)

Om klinikk­rotasjoner i 8. og 9. sem. (fagmiljø)

Akva, aud 5

Akva, aud 5

09.15-10.00

Fjørfe, aud 5

Fjørfe, aud 5

Akva, aud 5

Akva, aud 5

Akva, aud 5

10.15-11.00

Fjørfe, aud 5

Fjørfe, aud 5

Akva, aud 5

Akva, aud 5

Vilt/rein, aud 5

11.15-12.00

Fjørfe, aud 5

Fjørfe, aud 5

Fjørfe, aud 5

Vilt/rein, aud 5

Vilt/rein, aud 5

12.00-12.30

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

12.30-13.15

Akva, aud 5

Akva, aud 5

Vilt/rein, aud 5

Prof. Etikk

Aud 5

Vilt/rein, aud 5

13.30-14.15

Akva, aud 5

Akva, aud 5

Vilt/rein, aud 5

Prof. Etikk

Aud 5

14.30-15.15

Prof. Etikk

Aud 5

(se Patologforelesninger og demonstrasjoner:

Uke 3-13: Patologiforelesninger, mandag kl. 08.15-09.00 (totalt ca. 11 stk.). Aud 1

Uke 21: Evt Patologiforelesninger Aud 1

Patologsidemostrasjoner hele semesteret mandag-torsdag 12.30-13.00, fredag 12.30-13.15.

Smådyrsforelesninger:

Uke 15-17, 20: Onkologi forelesninger, mandag kl 8.15-09.00 (totalt 4 stk)

Rotasjonene

Kullet deles i 3 storgrupper (A, B og C) som igjen deles i 5 mindre grupper som roterer internt i rotasjonen. All undervisning er obligatorisk.

NB! Merk at patologiundervisningen til dels foregår i rotasjonene over).

Rotasjonsplan 2015:

Rotasjon i blandingsrotasjonen:

Kull 11 (semester 8), uke 3 ¿ 20.

Rotasjonsplan 2015: Rotasjon i blandingsrotasjonen: Grupperotasjon: A, C, B

Kalenderuke

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

A

3

S

S

S

P+akva/fjørfe

P+akva/fjørfe

4

Ambulatorisk

Ambulatorisk

S

P+prof.etikk

P+prof.etikk

5

P+akva/fjørfe

P+akva/fjørfe

Ambulatorisk

S

Ambulatorisk

6

S

P+prof.etikk

P+akva/fjørfe

Ambulatorisk

S

7

P+prof.etikk

S

P+prof.etikk

S

S

C

8

Ambulatorisk

S

Ambulatorisk

P+akva/fjørfe

P+akva/fjørfe

9

S

Ambulatorisk

S

P+prof.etikk

P+prof.etikk

10

P+akva/fjørfe

P+akva/fjørfe

S

S

S

11

S

P+prof.etikk

P+akva/fjørfe

S

S

12

P+prof.etikk

S

P+prof.etikk

Ambulatorisk

Ambulatorisk

B

13

S

S

S

P+akva/fjørfe

P+akva/fjørfe

14 PÅSKE

15

S

S

Ambulatorisk

P+prof.etikk

P+prof.etikk

16

P+akva/fjørfe

P+akva/fjørfe

S

S

Ambulatorisk

17

Ambulatorisk

P+prof.etikk

P+akva/fjørfe

S

S

20

P+prof.etikk

Ambulatorisk

P+prof.etikk

Ambulatorisk

S

P ¿ Patologi (9-12 alle dager), Studietid patologi etter lunsj (obduksjonssalen, patologen).

S ¿ Selvstudium

Akva: Tirsdag og onsdag, kl. 13.00-15.30 (Nye morfologiske studiekammer, hovedbygget).

Fjørfeobduksjon: Torsdag, kl. 13.00-15.30 (Obduksjonssalen, patologen).

Profesjonsetikk: Onsdag og fredag 13-16.00 (Seminarrommet ved biblioteket)

Rotasjonsplan 2015:

Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin:

Kull 11 (semester 8), uke 3 ¿ 20.

Rotasjonsplan 2015: Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin: Grupperotasjon, C, B, A.

Kalenderuke

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

C

3

Med/Kir/Obst

S

Reprod

Reprod

Med/Kir/Obst

4

Med/Kir/Obst

Med/Kir/Obst

Besetning

Besetning

Besetning

5

S

Med/Kir/Obst

Med/Kir/Obst

S

Reprod

6

Reprod

Reprod

Med/Kir/Obst

Med/Kir/Obst

S

7

Besetning

Besetning

S

Med/Kir/Obst

Med/Kir/Obst

B

8

Med/Kir/Obst

S

S

S

Med/Kir/Obst

9

Med/Kir/Obst

Med/Kir/Obst

Besetning

Besetning

Besetning

10

S

Med/Kir/Obst

Med/Kir/Obst

Reprod

Reprod

11

Reprod

Reprod

Med/Kir/Obst

Med/Kir/Obst

S

12

Besetning

Besetning

Reprod

Med/Kir/Obst

Med/Kir/Obst

A

13

S

Med/Kir/Obst

Med/Kir/Obst

S

Reprod

14 PÅSKE

15

Med/Kir/obst

Med/Kir/Obst

Besetning

Besetning

Besetning

16

Med/Kir/Obst

S

Reprod

Reprod

Med/Kir/Obst

17

Reprod

Reprod

Med/Kir/Obst

Med/Kir/Obst

S

20

Besetning

Besetning

S

Med/Kir/Obst

Med/Kir/Obst

S - Selvstudium

Oppmøte i klinikkene kl. 09.00.

Med/Kir/Obst: Bygg 4.

Reprod: Bygg 13.

Besetning: Hesteloftet.

Rotasjon i Sports- og familiedyrmedisin:

Kull 11 (semester 8), uke 3 ¿ 20.

Rotasjonsplan 2015: Rotasjon i Sportsdyr- og familiedyrmedisin: Grupperotasjon: B, A, C

Uke

Kalenderuke

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

B

1

3

Smådyr

Smådyr

HK

HK

Smådyr

2

4

Smådyr

HK

HK

Smådyr

Smådyr

3

5

HK

HK

Smådyr

Smådyr

Smådyr

4

6

HK

Smådyr

Smådyr

Smådyr

HK

5

7

Smådyr

Smådyr

Smådyr

HK

HK

A

1

8

Smådyr

Smådyr

HK

HK

Smådyr

2

9

Smådyr

HK

HK

Smådyr

Smådyr

3

10

HK

HK

Smådyr

Smådyr

Smådyr

4

11

HK

Smådyr

Smådyr

Smådyr

HK

5

12

Smådyr

Smådyr

Smådyr

HK

HK

C

13

Smådyr

Smådyr

HK

HK

Smådyr

1

14 PÅSKE

2

15

HK

HK

Smådyr

Smådyr

Smådyr

3

16

Smådyr

HK

HK

Smådyr

Smådyr

4

17

HK

Smådyr

Smådyr

Smådyr

HK

5

20

Smådyr

Smådyr

Smådyr

HK

HK

Oppmøte: mandag kl. 09.00, andre dager kl. 08.00.

Studentene deltar i de vaktordningene som gjelder på instituttet. Nærmere info finnes på Fronter.

Eksamen og konte for 7. semester:

Konte: Innledende veterinærmedisin og patologi (7. semester): 13. februar 2015.

Patologi: Praktisk/muntlig fredag 29. mai. Oppmøte tid og sted: Se studentweb.

Patologi: Skriftlig eksamen fredag 5. juni kl. 09.00-14.00. Sted: Se studentweb.

Akvamedisin: Skriftlig eksamen mandag 15. juni kl. 09.00-13.00. Sted: Se studentweb.

Kontinuasjonseksamen (siste uke før semesterstart):

Akvamedisin og fiskesjukdommer: Onsdag 12. august.

Patologi skriftlig: Fredag 14. august.

Praktisk/muntlig patologi: Torsdag 13. August 2015.

Vilt- og reinsykdommer: Oppgaven gis mandag 17. august, innleveringsfrist er mandag 21. september 2015.

Sommerkurs for differensieringsåret

Inseminasjonskurs for studenter (uke 33 og 35 mandag-torsdag).

Studiestart 9. semester: 17. august 2015.

Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2016V
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innhold:

Spesiell Patologi

Patofysiologi

Obduksjon

Læringsutbytte:

Formål og læringsutbytte

Patologi skal gi studentene tilstrekkelig kunnskap om sykdomsutvikling (patogenese), patologisk-anatomiske og histopatologiske forandringer ved de vanligst forekommende sykdomstilstandene, samt ved alvorlige smittsomme sykdommer (Gruppe A- og B-sykdommer) hos produksjonsdyr, hest og familiedyr i Norge.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20

Etter endt undervisning i patologi skal studenten:

Kunne forstå og forklare grunnlaget for sykdomsutvikling (patogenese) og kunne redegjøre for de makroskopiske og mikroskopiske forandringer ved vanlig forekommende (smittsomme og ikke smittsomme), samt alvorlige smittsomme sykdommer (Gruppe A- og B-sykdommer) hos produksjonsdyr, hest og familiedyr i Norge. Dette gjelder:

Ernæringsbetingede lidelser

Produksjonssykdommer

Forgiftninger

Neoplasier

De vanligste medfødte lidelser

Virusinfeksjoner

Bakterielle infeksjoner

Soppinfeksjoner

Parasittære lidelser

Prionsykdommer

Ha god hygiene ved håndtering/obduksjon/undersøkelse av potensielt smittefarlig materiale.

Kunne gjennomføre selvstendige obduksjoner av husdyr og beskrive obduksjonsfunnene ved viktige lidelser hos husdyr.

Observere og beskrive de grunnleggende mikroskopiske forandringer og kunne stille morfologiske (patoanatomiske) diagnoser basert på makroskopiske og mikroskopiske beskrivelser ved de viktigste sykdommene.

Kunne kjenne igjen forandringer i organer og vev hos produksjonsdyr i relasjon til næringsmiddelhygiene (kjøttkontroll).

Kunne ta ut prøver for histologisk, bakteriologisk og parasittologisk undersøkelse, vite hvordan disse skal behandles og forsendes og når eventuelt diagnostisk laboratorium skal kontaktes før prøver sendes.

Kunne vurdere de patoanatomiske diagnosene i relasjon til de kliniske diagnosene og angi mulig dødsårsak.

Kjenne sin egen begrensning og vite når det er riktig å bringe inn spesialkompetanse, råd fra laboratorier eller forvaltningen.

Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

I spesiell patologi vektlegges det enkelte organsystemers sykdomsprosesser, deres årsak, utvikling og utseende. I patofysiologi vektlegges de fysiologiske endringer som skjer som følge av sykdom, og hvordan dette manifesterer seg hos det syke og døde dyr.

Undervisningen gis i form av 18 forelesninger spredd utover i semesteret som fortsetter forelesninger gitt i 7. semester. I tilslutning til dette gis demonstrasjon av slaktehusmateriale. Daglig semesteret igjennom tilbys demonstrasjon av kasus fra klinikkene. Hver studentgruppe har 2 uker obduksjon i blandingsrotasjonen. Det vil gjennom samarbeid med infeksjonsdiagnostikk bli et opplegg for videre diagnostikk av obduksjonsmaterialet. Det vil også være et opplegg med egenaktivitet med journaler.

Pensum:

Læremidler

Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.

Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Obduksjonsundervisningen er obligatorisk. Arbeid med journalene er også obligatorisk. Ved fravær avtales det med eksamensfagansvarlig hvordan dette kan tas igjen seinere i semesteret, evt. neste år. Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men karakteren blir ikke gyldig før studiekravet er bestått.

Vurderingsordning:

Eksamen

Prøveeksamen

Prøveeksamen (både deleksamen 1 og 2) vil bli avholdt før påske. Prøveeksamen er frivillig, men studentene oppfordres til å delta. Etter vurdering av frivillig innleverte oppgaver vil det bli en gjennomgang i plenum av utvalgte oppgaver.

Eksamen

Eksamen:

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Deleksamen 1:

Praktisk eksamen ¿ Makro og mikrobilder.

Kullet blir delt i to grupper.

Makrodelen avholdes i et auditorium. Lysbilder av makropreparater vises på lerret i Power-point fil. Totalt 30 bilder med automatisk skifte av bilde etter 3 minutter ¿ totalt tidsforbruk 90 minutter. Til hvert bilde vil det være 2 spørsmål.

Mikrodelen avholdes i et annet lokale. Studentene får utlevert et oppgavesett med 10 oppgaver bestående av fargebilder av histologiske snitt. Til hver oppgave vil det være 2 spørsmål. Totalt tidsforbruk: 60 min.

Til praktisk eksamen får studenter med rett til tilrettelagt eksamen 15 minutter ekstra tid til hver del. Av praktiske/faglige grunner kan det ikke brukes PC til denne eksamen.

Deleksamen 2:

Skriftlig eksamen på 5 timer. Det vil totalt være 60 oppgaver med ca. halvparten flervalgsoppgaver og halvparten kortsvarsoppgaver.

Vurdering: Graderte karakterer

(K1 + K2) der K1 og K2 er oppnådde karakterer per del konvertert til tallverdi A= 5, B=4 osv.

2

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Ingen

HMS

Det er egne smittesluser ved inngang til seksjonsstua i patologi. Overtrekkstøy, støvler og hansker tilgjengelig. På seksjonssalen deles HMS opplæring opp i 2 deler. Først et infoskriv med HMS regler som studentene skal signere på at de har lest. Dette suppleres med informasjon og bilder som illustrerer rutinene. Den andre delen består i informasjon på salen om hvordan man gjennomfører smittevern i praksis.

Rotasjon Patologi:

På seksjonssalen deles HMS opplæring opp i 2 deler. Først et infoskriv med HMS regler som studentene skal signere på at de har lest. Dette suppleres med informasjon og bilder som illustrerer rutinene. Den andre delen består i informasjon på salen om hvordan man gjennomfører smittevern i praksis.

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:

8. semester

8. semester begynner med 1 uke fellesundervisning i vilt og reinsykdommer, akvamedisin og fiskesykdommer og fjørfesykdommer. Deretter deles kullet i 3 og følger produksjonsdyr-rotasjon, smådyr- og hesterotasjon og blandingsrotasjon. I mai utplasseres kullet 1 uke i Sandnes, småfesykdommer og 1 uke i Hjelmeland, akvamedisin og fiskesykdommer.

Semesteret avsluttes med 2 eksamener i patologi og 1 i akvamedisin- og fiskesykdommer.

Blandingsrotasjonen i 8. semester består av:

Patologi

Akvamedisin og fiskesykdommer

Profesjonsetikk (inngår i de kliniske fag)

Semesteransvarlig: Carl Fredrik Ihler

Smådyr- og hestemedisin (9 uker + eksamensperiode, 16,5 studiepoeng)

Produksjonsdyrmedisin (9 uker + eksamensperiode, 16,5 studiepoeng)

Se beskrivelsen under 9. semester

Overlapp:
PATOLO09
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen, praktisk eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått