Course code VET309

VET309 Mattrygghet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Tone Normann Asp
Studiepoeng: 24
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Flervalgstest og muntlig eksamen: A - E / Ikke bestått