Course code VET302

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
HFX201 Fysiologi NO 10
PJH212 Fôrvekster og frøvekster EN, NO 10
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder EN 10
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller EN 10
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger NO 10
MATH112 Kalkulus 2 NO 10
MATH111 Kalkulus 1 NO 10
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel NO 10
PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie NO 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon EN 10
PJH230 Frukt og bær NO 10
MATH285 Optimering EN 10
PJH240 Grønnsaker og potet NO 10
PJH250 Planteproduksjon i regulert klima EN, NO 10
PJH370 Produksjon av fremtidens planteprodukter EN, NO 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
PLV321 Plantepatologi og resistensforedling EN, NO 10
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
PPFO402 Forskerens egen utvikling EN, NO 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen NO 10
LAA361 Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I NO 10
LAA321 3D Visualisering av historisk landskap NO 10
LAA313 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser EN, NO 10
LAA310 Ferdselsårer i landskapet NO 10
MATH280 Anvendt lineær algebra EN 10
MATH290 Reell analyse EN 10
LAA216 Konstruksjonsteknikk NO 10
MVI292 Immunsystemet, mat og helse EN 10
MVI480 Prosessteknologi EN, NO 10
MVI395 Trygghet i industrielle prosesser EN, NO 10
NATF240 Fiskeøkologi forvaltning NO 10
NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse NO 10
MVI385 Produktutvikling innen næringsmidler EN, NO 10
MVI381 Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon NO 10
MVI361 Enhetsoperasjoner EN, NO 10
NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltning EN 10
MVI322 Patogene mikroorganismer EN, NO 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
MVI320 Fisketeknologi NO 10
MVI310 Makronæringsstoffer, deres struktur og funksjonalitet EN, NO 10
NATF340 Fiskeforvaltning NO 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN 10
MVI275 Matplanter NO 10
MVI274 Muskelmat -råvare og teknologi NO 10
MVI273 Melk og melkebehandling NO 10
MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi NO 10
MVI100 Introduksjon til matvitenskap og ernæring NO 10