Course code VET302

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
BIO223 Evolusjonsbiologi NO 10
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon EN 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
BUS234F Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring NO 5
BUS234 Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring NO 5
BUS133 Excel for økonomer NO 5
PPFD300 Fagdidaktikk i realfag NO 30
PPFD301 Fagdidaktikk i realfag - LUR NO 25
PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
VU-PPFN200 Faglig fordypning i naturbruk NO 15
VET308 Farmakologi og toksikologi NO 15
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN 10
ECN352 Fattigdom og ulikhet EN 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
VANN311 Feltkurs i alpin limnologi EN, NO 5
EDS381 Feminist and Critical IR Theory EN 10
BIN302 Fenotyping for presisjonslandbruk EN 10
LAA310 Ferdselsårer i landskapet NO 10
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi EN, NO 5
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring EN 10
BUS327 Finansielle kriser: Historie og teori EN 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse NO 10
NATF340 Fiskeforvaltning NO 10
AQX201 Fiskehelsebiologi NO 10
BIO314 Fiskens fysiologi og tilpasninger EN, NO 5
MVI320 Fisketeknologi NO 10
NATF240 Fiskeøkologi forvaltning NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring NO 10
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
FHV330 Folkehelsevitenskap NO 15
PPUT301 Fordypning i realfagsdidaktikk og anvendt realfagsdidaktikk i naturbruk NO 20
VET325 Fordypningsoppgave NO 20
VET324 Fordypningsoppgave NO 15
MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi EN, NO 5
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
AOS237 Foretaksstrategi NO 10
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
LAA224 Forming med vegetasjon NO 15
JUS102 Forretningsjus I NO 5
JUS103 Forretningsjus II NO 5
PPFO402 Forskerens egen utvikling EN, NO 10