Course code VANN301

VANN301 Vannforurensning II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Leif Ståle Haaland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5, maksimum 20 studenter.


Undervises i periode:

Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.


Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: <p>Miljø og naturressurser, Økologi og naturforvaltning.</p><p><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet er en videreføring av VANN300. Tiltak for å hindre vannforurensning fra nedbørfelt. Sentralt står nedbørfeltforståelse, tiltak i nedbørfelt og restaureringsmuligheter av forurensede vannforekomster.


Læringsutbytte:

En grundigere innsikt i de viktigste tiltakene mot vannforurensning, det vil si arealavrenning og dens effekter som eutrofiering, forsuring og miljøgifter.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og kollokvier.

Læringsstøtte:

Dialog med lærere i klasserom og/eller på lærernes kontorer. Bruk av nettverktøyet Fronter.


 

Pensum:

Vitenskaplige artikler og rapporter.

Forutsatte forkunnskaper:

VANN300.

Anbefalte forkunnskaper:
VANN210
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Obligatorisk deltagelse, samt skriftlig innlevering av rapport over oppgitt tema.


Sensor:

Sensor brukes til evaluering av opplegget for emnet og godkjenning av foredrag og øvelser.
Merknader:

Normert arbeidsmengde:

150 timer.
Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:

-


Undervisningstid:

Forelesning/kollokvier: 20 timer. 


Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått