Course code VANN301

VANN301 Vannforurensning II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Leif Ståle Haaland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5, maksimum 20 studenter.

Undervises i periode:

Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .

Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>Miljø og naturressurser, Økologi og naturforvaltning.</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet er en videreføring av VANN300. Tiltak for å hindre vannforurensning fra nedbørfelt. Sentralt står nedbørfeltforståelse, tiltak i nedbørfelt og restaureringsmuligheter av forurensede vannforekomster.


Læringsutbytte:

En grundigere innsikt i de viktigste tiltakene mot vannforurensning, det vil si arealavrenning og dens effekter som eutrofiering, forsuring og miljøgifter.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og øvelser.

Læringsstøtte:

Direkte hjelp fra læreri klasserom og/ellerpå lærernes kontorer. Bruk av e-post og nettverktøyet Fronter.

Pensum:

Vitenskaplige artikler og forelesningskopier.

Forutsatte forkunnskaper:

VANN300.

Obligatorisk aktivitet:

-

Vurderingsordning:

Obligatorisk deltagelse, samt muntlig fremføring over oppgitt tema.


Sensor:

Sensor brukes til evaluering av opplegget for emnet og godkjenning av foredrag og øvelser.

Merknader:

Emnet er under revisjon og det er usikkert om det tilbys i januarblokk 2015.


Normert arbeidsmengde:

150 timer.

Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

-

Undervisningstid:

Forelesning: 15 timer. Øvelser: 15 timer.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått