Detaljer om emnet VANN301

VANN301 Vannforurensning II

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Leif Ståle Haaland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5, maksimum 20 studenter.

Undervises i periode:

Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .

Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>Miljø og naturressurser, Økologi og naturforvaltning.</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Emnets innhold:

Emnet er en videreføring av VANN300. Tiltak for å hindre vannforurensning fra nedbørfelt. Sentralt står nedbørfeltforståelse, tiltak i nedbørfelt og restaureringsmuligheter av forurensede vannforekomster.


Læringsutbytte:

En grundigere innsikt i de viktigste tiltakene mot vannforurensning, det vil si arealavrenning og dens effekter som eutrofiering, forsuring og miljøgifter.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og øvelser.

Læringsstøtte:

Direkte hjelp fra læreri klasserom og/ellerpå lærernes kontorer. Bruk av e-post og nettverktøyet Fronter.

Pensum:

Vitenskaplige artikler og forelesningskopier.

Forutsatte forkunnskaper:

VANN300.

Obligatorisk aktivitet:

-

Vurderingsordning:

Obligatorisk deltagelse, samt muntlig fremføring over oppgitt tema.


Sensor:

Sensor brukes til evaluering av opplegget for emnet og godkjenning av foredrag og øvelser.

Merknader:

Emnet er under revisjon og det er usikkert om det tilbys i januarblokk 2015.


Normert arbeidsmengde:

150 timer.

Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

-

Undervisningstid:

Forelesning: 15 timer. Øvelser: 15 timer.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått