Course code TPS210

TPS210 Transport av væsker og gasser

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Jon Arne Engan
Medvirkende: Jon Arne Engan, Tore Ensby, Thomas Kringlebotn Thiis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
32
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM, M-IØ og M-MPP</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Emnets innhold:
Emnet bygger videre på pensumet i FYS210 Hydrodynamikk, og anvender teorien derfra til å analysere og utforme transportsystemer (VA-anlegg, ventilasjonssystemer etc.). Ikke-stasjonær strømning. Metoder for demping av trykkstøt. Kavitasjon. Pumper og pumpestasjoner, vannturbiner, vifter, rørsystem og nettverk. Emnet har en obligatorisk laboratoriedel hvor temaer fra forelesningene blir utdypet. Laboratorieøvingene omfatter: måleprinsipper for volumstrøm, strømning gjennon dyser og blender,  karakteristikker for strømningsmaskiner, anlyse av trykkstøt, kavitasjon, bruk av programvare for analyse og dimensjonering av transportsystemer m.m.
Læringsutbytte:
Studentene skal, når de har gjennomført emnet, kunne analysere og dimensjonere transportsystemer for væsker og gasser. Kunnskapen skal kunne anvendes innen VA-anlegg, andre hydrauliske anlegg og gasstransportanlegg (for eksempel ventilasjonsanlegg).
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, regneøvelser og laboratoriøvinger med rapportering. I øvelsesdelen arbeider studentene i grupper.
Læringsstøtte:
Kurslærer, medvirkende lærer og studentassistenter vil være tilgjengelig for veiledning i forbindelse med forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid.
Pensum:
Hovedbok er: Franzini and Finnemore: Fluid Mechanics with Engineering Applications. Utvalgte kapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes kunnskaper i hydrodynamikk tilsvarende FYS210 - Hydrodynamikk.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse og gjennomføring av alle 8 laboratorieøvelsene er obligatoriske og det skal leveres rapport fra 7 av øvelsene. Øvelse nr. 8 godkjennes på datasal. 7 av 7 rapporter og øvelse 8 må være godkjent for å få godkjent emnet  
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emnet er i fyrste rekkje bereikna for studentar som gjennomfører studieprofil innan Vann- og Miljøteknikk og Maskin- og prosessteknikk, men passar også for andre teknologistudentar.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 120 timer. Laboratorieøvelser med hjemmearbeid, ca. 70 timer. Regneøvelser med hjemmearbeid, ca. 110 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
38 timer forelesninger, 18 timer regneøvelser og 16 timer laboratorieøvelser. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått