Course code TPS210

TPS210 Transport av væsker og gasser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Jon Arne Engan
Medvirkende: Jon Arne Engan, Tore Ensby, Thomas Kringlebotn Thiis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
32
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM, M-IØ og M-MPP</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet bygger videre på pensumet i FYS210 Hydrodynamikk, og anvender teorien derfra til å analysere og utforme transportsystemer (VA-anlegg, ventilasjonssystemer etc.). Ikke-stasjonær strømning. Metoder for demping av trykkstøt. Kavitasjon. Pumper og pumpestasjoner, vannturbiner, vifter, rørsystem og nettverk. Emnet har en obligatorisk laboratoriedel hvor temaer fra forelesningene blir utdypet. Laboratorieøvingene omfatter: måleprinsipper for volumstrøm, strømning gjennon dyser og blender,  karakteristikker for strømningsmaskiner, anlyse av trykkstøt, kavitasjon, bruk av programvare for analyse og dimensjonering av transportsystemer m.m.
Læringsutbytte:
Studentene skal, når de har gjennomført emnet, kunne analysere og dimensjonere transportsystemer for væsker og gasser. Kunnskapen skal kunne anvendes innen VA-anlegg, andre hydrauliske anlegg og gasstransportanlegg (for eksempel ventilasjonsanlegg).
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, regneøvelser og laboratoriøvinger med rapportering. I øvelsesdelen arbeider studentene i grupper.
Læringsstøtte:
Kurslærer, medvirkende lærer og studentassistenter vil være tilgjengelig for veiledning i forbindelse med forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid.
Pensum:
Hovedbok er: Franzini and Finnemore: Fluid Mechanics with Engineering Applications. Utvalgte kapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes kunnskaper i hydrodynamikk tilsvarende FYS210 - Hydrodynamikk.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse og gjennomføring av alle 8 laboratorieøvelsene er obligatoriske og det skal leveres rapport fra 7 av øvelsene. Øvelse nr. 8 godkjennes på datasal. 7 av 7 rapporter og øvelse 8 må være godkjent for å få godkjent emnet  
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emnet er i fyrste rekkje bereikna for studentar som gjennomfører studieprofil innan Vann- og Miljøteknikk og Maskin- og prosessteknikk, men passar også for andre teknologistudentar.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 120 timer. Laboratorieøvelser med hjemmearbeid, ca. 70 timer. Regneøvelser med hjemmearbeid, ca. 110 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
38 timer forelesninger, 18 timer regneøvelser og 16 timer laboratorieøvelser. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått