Course code TPS210

TPS210 Transport av væsker og gasser

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Jon Arne Engan
Medvirkende: Jon Arne Engan, Tore Ensby, Thomas Kringlebotn Thiis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

40

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>Vann og miljøteknikk (M-VM), Maskin-, prosess- og produktutvikling (M-MP), Industriell økonomi (M-IØ).</p><p><br/><br/></p>
Emnets innhold:
Emnet bygger videre på pensumet i FYS210 Hydrodynamikk, og anvender teorien derfra til å analysere og utforme transportsystemer (VA-anlegg, ventilasjonssystemer etc.). Ikke-stasjonær strømning. Metoder for demping av trykkstøt. Kavitasjon. Pumper og pumpestasjoner, vannturbiner, vifter, rørsystem og nettverk. Emnet har en obligatorisk laboratoriedel hvor temaer fra forelesningene blir utdypet. Laboratorieøvingene omfatter: strømningskrefter mot faste flater og karakteristikker for strømningsmaskiner, anlyse av trykkstøt, kavitasjon, bruk av programvare for analyse og dimensjonering av transportsystemer m.m.
Læringsutbytte:

Studentane skal, når dei har gjennomført emnet, kunne analysere og dimensjonere transportsystem for væsker og gassar. Kunnskapen skal kunne anvendast innan VA-anlegg, andre hydrauliske anlegg, og gasstransportanlegg (for eksempel ventilasjonsanlegg). Studentene skal, når de har gjennomført emnet, kunne analysere og dimensjonere transportsystemer for væsker og gasser. Kunnskapen skal kunne anvendes innen VA-anlegg, andre hydrauliske anlegg og gasstransportanlegg (for eksempel ventilasjonsanlegg).

Læringsaktiviteter:

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, regneøvelser og laboratoriøvinger med rapportering. I øvelsesdelen arbeider studentene i grupper.

Læringsstøtte:
Kurslærer/medvirkende lærervil være tilgjengelig forråd og støtte i arbeidstiden. Studentene kan også bruke e-mail forå få veiledning og hjelp gjennom hele undervisningsperioden.
Pensum:
Hovedbok er: Franzini and Finnemore: Fluid Mechanics with Engineering Applications.
Forutsatte forkunnskaper:

Det forutsettes kunnskaper i hydrodynamikk tilsvarende FYS210 - Hydrodynamikk.

Obligatorisk aktivitet:

Utferd. Alle laboratorieøvelsene er obligatoriske, og det skal leveres rapport fra alle øvelsene. 6 av 8 rapporter må være godkjent for å få godkjent emnet.

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen, 3,5 timer.

Sensor:

Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.


 

Merknader:
Emnet er i fyrste rekkje bereikna for studentar som gjennomfører studieprofil innan Vann- og Miljøteknikk og Maskin- og prosessteknikk, men passar også for andre teknologistudentar.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 120 timer. Laboratorieøvelser med hjemmearbeid, ca. 70 timer. Regneøvelser med hjemmearbeid, ca. 110 timerOpptakskrav:

Realfag

Overlapp:
-
Undervisningstid:
38 timer forelesninger, 18 timer laboratorieøvelser og 10 timer regneøvelser.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått