Course code TPS210

TPS210 Transport av væsker og gasser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Jon Arne Engan
Medvirkende: Jon Arne Engan, Thomas Kringlebotn Thiis, Tore Ensby
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

24

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>Vann og miljøteknikk (M-VM), Maskin-, prosess- og produktutvikling (M-MP), Industriell økonomi (M-IØ).</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet bygger videre på pensumet i FYS210 Hydrodynamikk, og anvender teorien derfra til å analysere og utforme transportsystemer (VA-anlegg, ventilasjonssystemer etc.). Ikke-stasjonær strømning. Metoder for demping av trykkstøt. Kavitasjon. Pumper og pumpestasjoner, vannturbiner, vifter, rørsystem og nettverk. Emnet har en obligatorisk laboratoriedel hvor temaer fra forelesningene blir utdypet. Laboratorieøvingene omfatter: strømningskrefter mot faste flater og karakteristikker for strømningsmaskiner, anlyse av trykkstøt, kavitasjon, bruk av programvare for analyse og dimensjonering av transportsystemer m.m.
Læringsutbytte:

Studentane skal, når dei har gjennomført emnet, kunne analysere og dimensjonere transportsystem for væsker og gassar. Kunnskapen skal kunne anvendast innan VA-anlegg, andre hydrauliske anlegg, og gasstransportanlegg (for eksempel ventilasjonsanlegg). Studentene skal, når de har gjennomført emnet, kunne analysere og dimensjonere transportsystemer for væsker og gasser. Kunnskapen skal kunne anvendes innen VA-anlegg, andre hydrauliske anlegg og gasstransportanlegg (for eksempel ventilasjonsanlegg).

Læringsaktiviteter:

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, regneøvelser og laboratoriøvinger med rapportering. I øvelsesdelen arbeider studentene to og to sammen.


Læringsstøtte:
Kurslærer/medvirkende lærervil være tilgjengelig forråd og støtte i arbeidstiden. Studentene kan også bruke e-mail forå få veiledning og hjelp gjennom hele undervisningsperioden.
Pensum:
Hovedbok er: Franzini and Finnemore: Fluid Mechanics with Engineering Applications.
Forutsatte forkunnskaper:

Det forutsettes kunnskaper i hydrodynamikk tilsvarende FYS210 - Hydrodynamikk.

Obligatorisk aktivitet:

Alle laboratorieøvelsene er obligatoriske, og det skal leveres rapport fra alle øvelsene. 6 av 8 rapporter må være godkjent for å få godkjent emnet.

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen, 3,5 timer.

Sensor:

Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.


 

Merknader:
Emnet er i fyrste rekkje bereikna for studentar som gjennomfører studieprofil innan Vann- og Miljøteknikk og Maskin- og prosessteknikk, men passar også for andre teknologistudentar.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 120 timer. Laboratorieøvelser med hjemmearbeid, ca. 70 timer. Regneøvelser med hjemmearbeid, ca. 110 timerOpptakskrav:

Realfag

Overlapp:
-
Undervisningstid:
38 timer forelesninger, 18 timer laboratorieøvelser og 10 timer regneøvelser.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått