Course code TMPP350C

TMPP350C Prosessregulering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Pål Johan From
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstsemesteret. Emnet vil bli undervist som seminar i midten av semesteret (grunnet samkjøring med TMPP 350). Det vil da være både forelesninger og øvinger.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

I kurset skal studentene se reguleringsteknikk og prosessteknikk i sammenheng. Dette innbefatter visualisering av utviklet   prosessregulering i instrumenterte flytskjema (P&ID). P&ID diagram for en del sentrale prosesser vil bli gjennomgått. Studentene skal etter dette både kunne sette opp og lese P&ID diagram.

Avansert teori for styring av prosesser gjennomgås. Studentene blir introdusert for Laplace transformasjoner og bruksområder innenfor reguleringsteknikk. Stabilitetsanalyse av regulatorer. Modellbasert regulering og modellprediktive metoder gjennomgås i detalj.

Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene kunnskap til å tegne og forstå P&ID-diagrammer og avanserte regulatorerer for prosesstyring.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger/seminarer, selvstudium, gruppearbeid og regneøvelser. Problembasert læring (PBL).
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærer(e) ertilgjengelig i arbeidstiden forekstra støtte og råd, og kan også nås via telefon og e-mail.
Pensum:
Pensunmliste deles ut ved oppstart for emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
TEL240 - Reguleringsteknikk og automasjon, eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
FYS 251 - Varmeoverføring og energi, FYS210 - Hydrodynamikk, TPS210 - Væske og gasstransport.
Obligatorisk aktivitet:
Én obligatorisk øving. To obligatoriske lab-oppgaver.
Vurderingsordning:
Emnet bedømmes basert på innleverte øvinger og labrapporter. Oppgaver vurderes: Bestått / Ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor deltar i drøfting av opplegget for muntlig eksamen og deltar under eksamen. Sensor deltar i den årlige revisjon av kursets innhold. Sensurarbeidet blir gjennomført etter et standardutvalg av faglige kriterier, og blir omtalt i eget vedlegg til bedømmingen. Bedømmelseskriteriene gjøres tilgjengelig for den respektive student.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/seminar med hjemmearbeid, ca. 30 timer. Øvinger ca 60 timer.Lab-oppgaver ca 60 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det er full overlapp med del av TMPP350, dvs 100% studiepoengreduksjon
Undervisningstid:
Forelesning og prosjektveiledning: 4 timer pr. uke
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått