Course code TMPP350B

TMPP350B Energi- og prosessimulering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2017H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i modellering og simulering av utvalgte energi og prosess operasjoner.  Det vil bli gitt en opplæring i simuleringsverktøyet Aspen plus/HYSYS og hvordan resultater presenteres. Verktøyet kan brukes til å dimensjoner/simulere enkle prosesser, men også mer avanserte som ikke er mulig å regne manuelt på (bruker veldig lang tid). Enkle prosesser kan også settes sammen til mer avanserte for å simulere store sammensatte prosesser. Verktøyet er også egnet til å visualisere prosesser, tegne flytskjemaer og en får ut masse og energibalanser og dette vil bli gjennomgått i kurset. Det vil også bli sett på prosessoptimalisering og hvordan tilstandsvariable som trykk og temperatur påvirker prosesser. I kurset vil det bli lagt inn en større prosjektoppgave hvor verktøyet skal brukes på en konkret oppgave. Aktuelle temaer her kan være innen anvendt energi fysikk, bioenergi, geotermisk varme, bioraffinering, fjernvarme.  
Læringsutbytte:
Etter gjennomført emne skal studentene skal kunne bruke datasimuleringsverktøy for å simulere prosesser, visualisere prosesser og gjøre masse og energibalanser. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger med simuleringsøvelser på datamaskin, samt løsning av egen oppgave brukes som læringsmåter. 
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærer(e) ertilgjengelig i arbeidstiden forekstra støtte og råd, og kan også nås via telefon og e-mail.
Pensum:
Pensunmliste deles ut ved oppstart for emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført minst 3 år av siv ing 
Anbefalte forkunnskaper:
FYS 251 - Varmeoverføring og energi, FYS210 - Hydrodynamikk/ TPS210 - Væske og gasstransport, TMPP251 energi og separasjonsteknikk.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvelser og en individuell prosjektrapport 
Vurderingsordning:
Emnet bedømmes med utgangspunkt i beståtte deloppgaver og sluttrapport fra prosjekt. 
Sensor:
Ekstern sensor deltar i drøfting av opplegget. Sensor deltar i den årlige revisjon av kursets innhold. 
Normert arbeidsmengde:
Forelesning, øvelser og hjemmearbeid, ca .150 timer .
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning og prosjektveiledning: 3 timer pr. uke
Eksamensdetaljer: :