Course code TMPP100

TMPP100 Olje og gass - produksjon og prosessering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring hvordan viktige råvarer prosesseres til produkter, og det blir lagt spesiell vekt på teknologi og utstyr som er relevant i olje og gassindustrien. I tillegg vil noen prosesser for produksjon av biodiesel/biogass/bioetanol blir gjennomgått. Man skal følge ulike produksjonskjeder og se på hvilke metoder og utstyr som benyttes. Videre gis det innføring og regneoppgaver knyttet til masse og energibalanser for ulike systemer. Hver student vil i løpet av kurset sette seg inn i et enkelt tema, søke informasjon på egenhånd og presentere resultatene for de andre kursdeltagerne.
Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten kjenne til prosesstekniske behandlinger av organiske og uorganiske materialer, samt de viktigste metoder og utstyr som anvendes innen prosessering av spesielt olje og gass. Videre skal studentene kunne regne på enkle masse og energibalanser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneøvelser og presentasjon
Læringsstøtte:
Regneøvelser med veiledning.
Pensum:
Litteratur som legges ut på Fronter og deler av bøkene Prosessteknikk, masse og energibalanser 2003; Prosesskjemi, Anlegg og utstyr, 1992
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Noe kjenskap til biologiske og industriell produksjonssystemer er en fordel men ikke et krav for å ta emnet.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjonen må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlige eksamen 3 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, presentasjon og hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og regneøvelser, ca 50 timer, 2+2, timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått