Course code TMPA210

TMPA210 Agroteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Nils Bjugstad, Nils Bjugstad
Medvirkende: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Plantevitenskap, økonomi, husdyrfag- og teknologistudenter.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Presisjonslandbruk. GNSS / GIS / IoT. Automasjon, bruk av sensorer, droner og feltroboter. Pløying og redusert jordarbeiding. Hvordan redusere jordpakking. Spredning av gjødselstoffer.. Såfrøetablering. Høsting av korn og frø. Grasproduksjonsteknikk. Potetproduksjonsteknikk. Traktorer og basismaskiner for jordbruk.Kjemisk og alternativ plantevern. Funksjonstest av sprøyteutstyr. Studentene kan følge autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler (ta autorisasjonskursbevis).
Læringsutbytte:
Studenten skal opparbeide seg kunnskap om agroteknologiske muligheter og metoder for å oppnå best mulig produktkvalitet og redusere miljøbelastninger i landbruksproduksjonen, og ha oversikt over aktuelle tiltak og deres betydning. Studenten skal kunne forstå hvordan de mest vanlige maskinene innen landbruket virker i en agronomisk totalsammenheng. Det innebærer en innsikt i hvordan ulike maskintyper, innstillinger og bruk må tilpasses ulike driftsforhold herunder jordtyper, biologiske forhold, klimaforhold m.v.
Læringsaktiviteter:
Emnet behandler de viktigste agrotekniske fagområdene hva angår miljø og matkvalitet.  Studentene velger relevante tema som de presenterer i forelesningene for de andre studentene. Dette gir en mer aktiv undervisning og stimulerer til felles diskusjon. I tillegg legges det opp til relevante tekniske øvelser og utferd til et modernisert gårdsbruk (presisjonslandbruk).
Læringsstøtte:
Lærerertilgjengelig forveiledning og råd utenforden strukturerte undervisningstiden og via e-post.
Pensum:
Det vil bli stilt til rådighet en rekke ulike nasjonale og internasjonale fagbøker innen landbruksteknikk i henhold til valg av tema i prosjektoppgave i tillegg til materiale fra internett m.m.
Forutsatte forkunnskaper:
JORD101 - Jordlære. PJH102 - Innføringsemne i plantevitenskap, eller tilsvarende kunnskaper.
Anbefalte forkunnskaper:
Noe kunnskaper og erfaring fra praktisk landbruksproduksjon vil være en fordel for utbyttet av kurset.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av et valgfritt tema i forelesningene. Øvelser og en dags utferd.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Emnet er spesielt utformet for studenter innen jord- og plantevitenskap, husdyrfag, samt teknologistudenter som gjerne vil lære mer om agroteknologi og plantedyrkingsteknikk. Emnet inkluderer autorisasjonskurs for brukere av plantevernmidler, lovpålagt frp 1. juli 1997 for alle brukere.

Minimum 10 studenter. Hvis færre påmedte, kan det tilbys et tilpasset opplegg basert på større grad av selvstudium.

Normert arbeidsmengde:
Prosjektoppgave og utarbeidelse av presentasjon ca. 50 timer. Forelesninger inkludert presentasjoner fra studentene ca. 50 timer. Demonstrasjoner og øvelser med hjemmearbeid, ca. 40 timer. Utferd, ca. 10 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Urtarbeiding av presentasjon over valgfritt tema ca. 40 timer. Forelesninger inkludert presentasjoner fra studentene ca. 60 timer. Demonstrasjoner og øvelser med hjemmearbeid, ca. 30 timer. Utferd, ca. 10 timer. Ved et lavt studentantall styrkes andel prosjektarbeid i forhold til antall forelesninger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått