Course code TMP399

TMP399 Prosjektarbeid

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Geir Taxth Terjesen, Carlos Mauricio Salas Bringas, Johan Andersen, Jan Kåre Bøe, Pål Johan From
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Ved oppmelding
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Avhenger av den veiledningskapasiteten som er tilgjengelig til enhver tid.
Undervises i periode:
Vårparallell etter behov
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Startperiode og gjennomføring bestemmes av veileder og student. Alle perioder er aktuelle. 
Emnet vil normalt bestå av prosjektarbeider hvor en søker å kombinere oppgaver av teoretisk eller eksperimentell karakter med praktiske oppgaver. Arbeidet her kan for eksempel omfatte en studie av en aktuell problemstilling som løses ved hjelp av litteraturstudie eller en teoretisk analyse. Andre typer oppgaver kan være mer konsulentpregede eller oppdragspregede, hvor man skal løse et problem i samarbeid med en kommune eller industripartner eller i tilknytning til et pågående forskningsprosjekt. 
Læringsutbytte:
Målet med prosjektarbeidet er at studentene skal få erfaring i løsning av konkrete problemstillinger av vitenskapelig, analytisk eller praktisk, teknisk faglig karakter. Studentene får også øvelse i prosjektplanlegging og rapportering av de oppnådde resultater. 
Læringsaktiviteter:
Prosjektarbeid, veiledet selvstudium. 
Læringsstøtte:
Ekstern sensor benyttes til å sensurere prosjektoppgavene. 
Pensum:
Avhenger av oppgaven
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet kan normalt ikke gjennomføres før i 4. studieår. Dette innebærer at studenten skal ha en generell naturfaglig og matematisk basiskunskap og erfaring fra teknologifag. 
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Prosjektrapport
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å sensurere prosjektoppgavene
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
15 timer veiledning.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått