Course code TMP301

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
TBA190 Trehus med bærekraft NO 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
TBA210 Bygningsfysikk med bærekraft NO 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
STAT100 Statistikk NO 10
GMGD200 Geodesi NO 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
HFE314 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
GMPE240 Parameterestimering NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
STAT351 Statistisk teori EN 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
HFH255 Hestevitenskap NO 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN, NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
GMGD310 Fysisk geodesi EN, NO 10
GMGI350 Digital kartografi NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
GEO100 Geologi EN 10
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10
FORN200 Energisystemer og produksjonsteknologier NO 10
TEL200 Introduksjon til robotikk EN, NO 10
FORN100 Energi, miljø og samfunn NO 10
TEL211 Robotprogrammering, sensorer og aktuatorer NO 10
FMI312 Human miljøkjemi EN, NO 10
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
FHV371 Utveksling i folkehelsefag EN 10
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
FHV313 Psykososiale faktorer og helse NO 10
FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid NO 10
FHV300 Livskvalitet og helsefremming NO 10