Course code TMP299

TMP299 Design, prosjektarbeid

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Johan Andersen
Medvirkende: Geir Taxth Terjesen, Jan Kåre Bøe, Odd Ivar Lekang, Tor Anders Nygaard
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: <p>Ved oppmelding</p><p><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Avhenger av den veiledningskapasiteten som er tilgjengelig til enhver tid.


Undervises i periode:

Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka, .


Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: <p>-</p><p><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Startperiode og gjennomføring bestemmes av veileder og student. Alle perioder er aktuelle. Emnet vil normalt bestå av prosjektarbeider hvor en søker å kombinere oppgaver av teoretisk eller eksperimentell karakter med praktiske oppgaver. Arbeidet her kan for eksempel omfatte en studie av en aktuell problemstilling som løses ved hjelp av litteraturstudie eller en teoretisk analyse. Andre typer oppgaver kan være mer konsulentpregede eller oppdragspregede, hvor man skal løse et problem i samarbeid med en kommune eller industripartner eller i tilknytning til et pågående forskningsprosjekt.
Læringsutbytte:
Målet med prosjektarbeidet er at studentene skal få erfaring i løsning av konkrete problemstillinger av vitenskapelig, analytisk eller praktisk, teknisk faglig karakter. Studentene får også øvelse i prosjektplanlegging og rapportering av de oppnådde resultater.
Læringsaktiviteter:
Prosjektarbeid, veiledet selvstudium.
Læringsstøtte:
Studentene fårpersonlig veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. I tillegg kan studentene fritt benytte seg av e-mail forå stille spørsmål til lærerne.
Pensum:
Avhenger av oppgaven.
Forutsatte forkunnskaper:

Emnet kan normalt ikke gjennomføres før i 3. studieår. Dette innebærer at studenten skal ha en generell naturfaglig og matematisk basiskunskap og helst noe teknologifag.


Obligatorisk aktivitet:

-


Vurderingsordning:

Prosjektoppgave.


Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å sensurere prosjektoppgavene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.


Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:
-
Undervisningstid:
15 timer veiledning.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått