Course code TMP270

TMP270 Maskin- og kjøretøydynamikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Geir Taxth Terjesen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: <p>Teknologi(M-MPP,M-IØ)</p><p><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet består av en forelesningsperiode på 10 uker. Forelesningene omfatter blant annet bremseteori, styre- og hjulopphengsgeometri, drivkraftteori, motorteori samt teori som omhandler interaksjon mellom motor og drivverk. I tillegg gis en innføring i svingningsanalyse og grunnleggende trafikkulykkesetterforskning.
Læringsutbytte:

Etter gjennomføring av emnet skal studentene kunne dimensjonere bremser og hjuloppheng til enkle kjøretøy. Studentene skal kjenne til de faktorene som påvirker kjøremotstanden og kunne velge motor og drivverk slik at krav til ønskede kjøreegenskaper og drivstofforbruk blir ivaretatt. Videre skal studentene kunne utføre enkle svingningsanalyser, foreslå egnede tiltak for å redusere svingningsproblematikk og ha fått en innføring i trafikkulykkesetterforskning.

Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på forelesninger, øvinger og demonstrasjoner. Studentene trenes i å bruke sine forkunnskaper i teknologiske fag til å løse tekniske oppgaver som omfatter flere samvirkende kjøretøy elementer.
Læringsstøtte:
Obligatoriske innleveringerfølges opp med veiledning. Foreleserertilgjengelig forstøtte via e-post og til angitte kontortider.
Pensum:
Terjesen, Geir, 2014: Maskin- og kjøretøydynamikk. Kompendium for kurset TMP270, 1432 Ås, 200 sider (kompendiet er under utarbeidelse).
Forutsatte forkunnskaper:

Emnet er tilpasset studenter som er ferdig med de grunnleggende ingeniørfagene innenfor teknologi og naturvitenskaplige fag.


Anbefalte forkunnskaper:

TMP220 og TBM250 eller tilsvarende forkunnskaper fra annet lærested.

Obligatorisk aktivitet:

Ti obligatoriske innleveringer skal være levert og godkjent før studentene kan gå opp til skriftlig eksamen.


Vurderingsordning:

Skriftelig 3 timers eksamen. Ti obligatoriske innleveringer skal være forhåndgodkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Eksamen skal teste om studenten har tilegnet seg de nødvendige beregningstekniske og konstruksjonstekniske kunnskapene.


Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emnet er et valgfag som passer for studenter fra 4. studieår, og forutsetter de forutgående emner fra spesialisering innenfor Maskin-, Prosess- og Produktutvikling. Emnet passer også for studenter som har gjennomført bachelor innenfor maskin og konstruksjonsteknikk fra annet lærested.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger med hjemmearbeid og obligatoriske innleveringer, ca. 150 timer.


Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 50 t. Obligatoriske innleveringer og selvstudie: 100 t.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått