Course code TIP360

TIP360 Digital produksjon og designteknologi 3 (spesialisering)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Kristian Sørby Omberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell 
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I dette emne vil studentene sette sammen kunnskap de har fått gjennom tidligere kurs innen produksjon og design.  Studentene skal jobbe med hele systemer hvor digital produksjon og design inngår; hvordan gå fra enkeltprodukt til systemtankegang. 

Arbeidet skal inngå i en  prosjektoppgave utformet sammen med industripartnere og oppgaven skal være av en art tilsvarende som studenten kan kunne få når de er ferdig utdannet. Det er også et mål å gi studenten oversiktbilde i hvordan digitale fremskritt endrer det industrielle landskapet og mulighetene i dagens fabrikker inkludert hele produksjonsprosesser.

I kurset vil studentene lære om

  • Analyse av en sammensatte produksjonprosess og viktige suksesfaktorer for bruk av digital produksjon og design i sammensatte produskjonsprosesser
  • Modellbasert systemer for produksjon og avansert produksjons enterpriser 
  • Bruke det digitale fellesområde for produsenter og cyber sikkerhet i produksjon . 

Autodesk Fusion 360 vil være plattformen hvor studentene jobber. 

Læringsutbytte:
  • Kunne gjennomføre analyse av en sammensatte produksjonprosess og vurdere viktige suksessfaktorer for bruk av digital produksjon og design i sammensatte produksjonsprosesser
  • Redgjøre for modellbasert systemer for produksjon og avansert produksjons enterpriser 
  • Redgjøre for bruke av digitale fellesområde for bedrifter/produsenter som sammarbeider og ha kunnskap cyber sikkerhet i slik produksjon . .
Læringsaktiviteter:
Prosjektoppgaven følges opp med individuell veiledning, tidspunkt og tidsbruk avtales med foreleser etter behov. Emnet har egen Canvasside for tilleggsinformasjon.
Læringsstøtte:
Studentene fårpersonlig veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. I tillegg kan studentene fritt benytte seg av e-mail forå stille spørsmål til lærerne.
Pensum:
Selvstudium for eget prosjekt samt relevant litteratur vil bli lastet opp på Canvas. 
Forutsatte forkunnskaper:
TIP260 eller tilsvarende, kurset kun for 4 og 5 års studenter 
Obligatorisk aktivitet:
Det gjennomføres et langsgående prosjektarbeid, med som tar for seg utforming av idè og presenteres som skriftlig prosjektrapport. Det vil være obligatoriske møteaktiviteter
Vurderingsordning:
Obligatorisk innlevering av designrapport samt muntlig presentasjon.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å sensurere prosjektoppgavene.
Merknader:

Emnet er et emne som passer for studenter fra 2. til 5. studieår-

Normert arbeidsmengde; 5 studiepoeng:

Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 40 timer. Øvelser og prosjektoppgave (gruppevis), ca. 110 timer.

Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
10 timer veiledning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått