Course code TIP360

TIP360 Digital produksjon og designteknologi 3 (spesialisering)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Kristian Sørby Omberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell 
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I dette emne så vil studentene sette sammen kunnskap de har fått gjennom tidigere kurs innen produksjon og design. Utfordringen her er at de ikke skal jobbe med hele systemer hvor digital produskjon og design inngår, gå fra enkeltprodukt til systemtankegang. Arbeidet skal inngå en  prosjektoppgave utformet sammen med industripartnere og oppgaven skal være av en art tilsvarende som studenten kan kunne få når de er ferdig utdannet. Det er også et mål å gi studenten oversiktbilde i hvordan digitale fremskritt endrer det industrielle landskapet og mulighetene i dagens fabrikker inkludert hele produksjonsprosesser.

I kurset så vil studentene lære om

  • Analyse av en sammensatte produksjonprosess og viktige suksesfaktorer for bruk av digital produksjon og design i sammensatte produskjonsprosesser
  • Modellbasert systemer for produksjon og avansert produksjons enterpriser 
  • Bruke det digitale fellesområde for produsenter og cyber sikkerhet i produksjon . 

Autodesk Fusion 360 vil være plattformen hvor studentene jobber. 

Læringsutbytte:
  • Kunne gjennomføre analyse av en sammensatte produksjonprosess og vurdere viktige suksessfaktorer for bruk av digital produksjon og design i sammensatte produksjonsprosesser
  • Redgjøre for modellbasert systemer for produksjon og avansert produksjons enterpriser 
  • Redgjøre for bruke av digitale fellesområde for bedrifter/produsenter som sammarbeider og ha kunnskap cyber sikkerhet i slik produksjon . .
Læringsaktiviteter:
Prosjektoppgaven følges opp med individuell veiledning, tidspunkt og tidsbruk avtales med foreleser etter behov. Emnet har egen Canvasside for tilleggsinformasjon.
Læringsstøtte:
Studentene fårpersonlig veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. I tillegg kan studentene fritt benytte seg av e-mail forå stille spørsmål til lærerne.
Pensum:
Selvstudium for eget prosjekt samt relevant litteratur vil bli lastet opp på Canvas. 
Forutsatte forkunnskaper:
Tip260 eller tilsvarende, kurset kun for 4 og 5 års studenter 
Obligatorisk aktivitet:
Det gjennomføres et langsgående prosjektarbeid, med som tar for seg utforming av idè og presenteres som skriftlig prosjektrapport. Det vil være obligatoriske møteaktiviteter
Vurderingsordning:
Obligatorisk innlevering av designrapport samt muntlig presentasjon.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å sensurere prosjektoppgavene.
Merknader:

Emnet er et emne som passer for studenter fra 2. til 5. studieår-

Normert arbeidsmengde; 5 studiepoeng:

Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 40 timer. Øvelser og prosjektoppgave (gruppevis), ca. 110 timer.

Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
10 timer veiledning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått