Course code TIP301

TIP301 Idéutvikling og idéverifisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Kristian Sørby Omberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Antallsbegrensning. Manuell påmelding
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Siste års masterstudenter har fortrinnsrett.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er utviklet for studenter som ønsker å kommersialisere en idé basert på eget arbeid eller gjennom et samarbeid med andre (FoU miljøer, næringsliv, offentlig sektor etc.). Faget består av to moduler som til sammen utgjør de viktigste komponentene i en kommersialisering- og verifiseringsprosess.

Første del av faget omfatter mulighetsstudier, FTO(Freedom to operate) analyser etc. for å utarbeide et datagrunnlag for videre verifisering. Som et supplement vil det være mulighet ved behov å ha forelesninger innen sentrale emner innenfor kommersialisering ( forretningsmodell, IPR, prosjektledelse, Skrive og utforme søknader for å utløse virkemidler).

Andre del av faget bygger på ekstern vurdering av prosjektet og studenten må fremlegge en skriftlig prosjektbeskrivelse (ref: prosjektbeskrivelse NFR student forny) som vil inngå som en del av vurderingsgrunnlaget. Studenten vil også måtte fremlegge en muntlig presentasjon av prosjektet foran et ekspertpanel. Som en del av denne delen vil det kunne tilbys individuell veiledning for å bidra med utforming av prosjektbeskrivelsen, pitchetrening etc.

Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten kjenne til de viktigste komponentene i kommersialiseringsprosess og kunne anvende disse i verifiseringen av nye ideer.
Læringsaktiviteter:
Læringen foregår gjennom forelesninger om relevante temaer, prosjektoppgave - "Datagrunnlag for verifisering", veiledning og muntlig presentasjon.
Pensum:
Annonseres ved kursstart 
Vurderingsordning:
Levering av prosjektbeskrivelse for idé og presentasjon for ekspertpanel.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått