Course code TIP260

TIP260 Digital produksjon og designteknologi 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Kristian Sørby Omberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Hvert år i juniblokken
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I emnet Tip-260:  Digital produksjon og designteknologi (DMD)  2 "anvendelser av metoder og prosesser" så vil studentene bli informert om endringen som finner sted, over hele verden, når det gjelder hvordan produkter blir designet og produsert. Denne forvandlingen skjer gjennom digital produksjon og design - en overgang fra papirbaserte prosesser til digitale prosesser i industrien. Ved slutten av dette kurset, vil du forstå hva DMD er og hvordan det påvirker karrierer, rutiner og prosesser i bedrifter både store og små. Studentene vil være med på å skape et veikart for å oppnå sine egne personlige mål knyttet til digital produksjon og design, som vil hjelpe dem å se muligheter i dagens arbeidsmarked.

I dette emnet vil studenter også studenter få muligheten til å bruke kunnskapen tilegnet seg i tidligere fag i gjennomføringen av et tildelt prosjekt. Gjennomføringen av prosjektet gir et konkret bidrag til studentenes arbeidserfaring og vil vise deres kunnskap om Industri 4.0.

Målet i dette faget er enkel dokumentasjon av utviklingsarbeid gjort i emnets løp i form av en designrapport (dokumentasjon av en løsning) eller en mulighetsstudie (kartlegging av behov)

Læringsutbytte:
  • Bruk av digital produksjon og design teknologi
  • Videreføring i CAD-verktøyet («Autodesk Fusion 360»)
  • Anvendt bruk av f.eks Rapid prototyping, programmering etc i prosjekter
  • Praktisk samarbeid
  • Gjennomføring av prosjekter
  • Økt formidlingsevne og dokumentasjon av prosjekter.
Læringsaktiviteter:
Prosjektoppgaven følges opp med individuell veiledning, tidspunkt og tidsbruk avtales med foreleser etter behov. Emnet har egen Canvasside for tilleggsinformasjon.
Læringsstøtte:
Studentene fårpersonlig veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. I tillegg kan studentene fritt benytte seg av e-mail forå stille spørsmål til lærerne.
Pensum:
Selvstudium for eget prosjekt samt relevant litteratur vil bli lastet opp på canvas. 
Obligatorisk aktivitet:
Det gjennomføres et langsgående prosjektarbeid, med som tar for seg utforming av idè og presenteres som skriftlig prosjektrapport. Det vil være obligatoriske møteaktiviteter
Vurderingsordning:
Obligatorisk innlevering av designrapport samt muntlig presentasjon.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å sensurere prosjektoppgavene.
Merknader:

Emnet er et emne som passer for studenter fra 2. til 5. studieår-

Normert arbeidsmengde; 5 studiepoeng:

Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 40 timer. Øvelser og prosjektoppgave (gruppevis), ca. 110 timer.

Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
15 timer veiledning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått