Course code TIP160

TIP160 Digital produksjon og designteknologi 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Kristian Sørby Omberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Ved oppmelding
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter og har undervisning i januarblokka. 
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2020V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I faget TIP-160: Digital produksjon og designteknologi  vil studenter få et praktisk innblikk i prosjektarbeid og teknologiutvikling. Faget vil gi deg en oversikt over moderne prototypeteknikk og er en introduksjon til temaer innen Digital produksjon og designteknologi. Aktuelle temaer er Tingenes Internett (IoT), Robotikk, Data Analyse og Kunstig intelligens. Et av disse områdene vil også danne grunnlaget for prosjektoppgaven.

Studentene vil lære om prosessen rundt det å utvikle en idè gjennom en praktisk tilnærming til en problemstilling basert i et behov. Denne utviklingen vil foregå med en ekstern partner.

Designprosjekter vil være teambasert hvor fokuset er på å planlegge gjennomføringen et tildelt prosjekt, men også skape et dynamisk samarbeid innad i gruppen. Introduksjon til digitale verktøy som CAD (Computer Aided Design) programmet «Autodesk Fusion 360» vil bli avholdt i starten av kurset . Som et supplement vil det bli et intensiv kurs rapportskriving som skal anvendes for å dokumentere gruppens prosess for å utvikle sin idè. Målet i dette faget er enkel dokumentasjon av arbeid gjort i emnets løp i form av en designrapport (dokumentasjon av en løsning) eller en mulighetsstudie (kartlegging av behov)

Læringsutbytte:
  • Innføring i digital produksjon og designteknologi 
  • Innføring i moderne CAD-verktøyet («Autodesk Fusion 360»)
  • Innføring i digitale produksjonsverktøy.
  • Praktisk teamarbeid
  • Økt formidlingsevne og dokumentasjon av prosjekter.
Læringsaktiviteter:
  • Forelesninger
  • Workshops relatert til utvikling av idè på dag og kveldstid (avhenger av antall oppmeldte)
  • Øvinger og «Tutorials» (Hjemmearbeid) til «Fusion 360»
  • Langsgående prosjektarbeid, f.eks i et team eller individuelt
  • Veiledet selvstudium 
Læringsstøtte:
Studentene fårpersonlig veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. I tillegg kan studentene fritt benytte seg av e-mail for å stille spørsmål til lærerne. CAD øvelser gjennomføres i samarbeid med øvingslærer og prosjektoppgave følges opp med individuell veiledning av arbeidsgruppene, tidspunkt og tidsbruk avtales med foreleser etter behov. Emnet har egen Canvasside for tilleggsinformasjon.
Pensum:

Avhenger av oppgaven.

Forelesninger og annet materiale som blir lagt ut på canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Obligatorisk aktivitet:
Det gjennomføres et langsgående prosjektarbeid, med som tar for seg utforming av idè og presenteres som skriftlig prosjektrapport. Tillegg vil det være en innlevering knyttet til «Fusion 360» i starten av kurset.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave. Sensureres med bestått/ ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å sensurere prosjektoppgavene.
Merknader:

Emnet er et innføringsemne som passer for studenter fra 1. til 5. studieår, og ingen forutsatte forkunnskaper.

Normert arbeidsmengde;5 studiepoeng: Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 40 timer. Øvelser og prosjektoppgave (gruppevis), ca. 110 timer.

Normert arbeidsmengde:

Emnet er et innføringsemne som passer for studenter fra 1. til 5. studieår, og ingen forutsatte forkunnskaper.

Normert arbeidsmengde;5 studiepoeng: Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 40 timer. Øvelser og prosjektoppgave (gruppevis), ca. 110 timer.

Opptakskrav:
Åpent kurs, men det anbefales å ha bakgrunn i Realfag
Undervisningstid:
15 timer veiledning.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått