Course code TIP160

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
KJM311 Organisk spektroskopi EN, NO 10
LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet NO 10
KJM410 Organisk massespektrometri (MS) EN, NO 10
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
KJM351 Eksperimentell radioøkologi EN 10
KJM350 Stråling og radiokjemi EN, NO 10
KJM340 Instrumentell uorganisk analyse NO 10
KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi EN, NO 10
FDYRLD04 Forsøksdyrlære NO 10
KJM313 Massespektrometri EN, NO 10
FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter NO 10
KJM312 Naturstoffkjemi EN, NO 10
KJM310 Kromatografi EN, NO 10
JUS210 Eierådighet og rettigheter i fast eiendom NO 10
KJM240 Analytisk kjemi NO 10
KJM230 Fysikalsk kjemi NO 10
KJM211 Organisk kjemi påbygning NO 10
KJM120 Uorganisk kjemi NO 10
KJM110 Organisk kjemi NO 10
KJM100 Generell kjemi NO 10
FHV310 Aktivitetsvitenskap - Intervensjonskompetanse NO 10
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
KJB310 Proteinkjemi EN, NO 10
KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi NO 10
KJB200 Biokjemi NO 10
HFH251 Hest som næring NO 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
FYS200 Klassisk fysikk NO 10
FYS401 Lys og biologisk materie EN 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
GMDK300 Digital kartografi NO 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN, NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
GEO100 Geologi NO 10
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
FYS381 Biologisk fysikk EN, NO 10
FYS377 Elektriske kraftsystemer og anlegg NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS375 Energiteknologi, lab NO 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering NO 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS271 Energifysikk og energiomforming EN, NO 10
FYS245 Kvantefysikk NO 10
FYS241 Miljøfysikk NO 10