Course code THT384

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd 6
GLA301 Introduction to Landscape Architecture for Global Sustainability EN 5
LAA201 Urbant landbruk i praksis NO 5
LAFT210 Tegning - et visuelt språk NO 5
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5
LAD203 Digital 3D-Planlegging NO 5
LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging NO 5
LAD102 GIS - praktisk introduksjon NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
FYS252A Anvendt termodynamikk EN 5
LAA221 Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
LAA110 IMPULS NO 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi og matkjemi NO 5
KJB100 Introduksjon til biokjemi NO 5
JUS332 Jordskifteprosess NO 5
JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess NO 5
JUS321 Plan- og bygningsrett II - byggesak NO 5
JUS320 Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler NO 5
JUS311 Overføring av fast eiendom NO 5
AOS120 Markedsføring EN 5
JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett NO 5
LNG250 Akademisk skriving NO 5
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
JUS103 Forretningsjus II NO 5
FORNY240 Energidistribusjon og -lagringssystemer EN 5
EDS415 Forskningsmetode i PhD prosjekter: Forskningsdesign og metodevalg med fokus på kvalitativ forskning EN 5
EDS426 Extraction ethnographies EN 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
EIE280 Land rights NO 5
FHV314 Lokalt miljøretta helsevern NO 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5
FMI330 Effekter og biomarkørmetoder i økotoksikologi EN 5
FORNY150 Investeringsanalyse av energiprosjekter NO 5
FORNY210 Bioenergi - teknologi og verdikjeder NO 5
FORNY230 Energimarkeder og virkemidler NO 5
FORNY260 Energibruk og energisystemanalyse NO 5
FYS236 Elektrodynamikk EN, NO 5
FORNY310 Bioenergi - marked og bærekraft NO 5
FORNY320 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse NO 5
FYS110 Statikk NO 5
FYS140 Klimaendringer, bærekraft og tilpasninger NO 5
FYS141 Meteorologi for bærekraftig samfunnsutvikling NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
FYS203 Interaction of light and matter, laboratory EN 5