Course code THT384

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET353 Dyrevelferd 9
VET334 Innledende klinikk og veterinær samfunnsmedisin NO 8.5
AOS100-B Bærekraftig lederskap NO 7.5
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
LAA233 Prosjektledelse og gjennomføring NO 7.5
VETFORSK411 Introduksjon til veterinær epidemiologi 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
BUS362 Corporate Tax and Sustainability EN 7.5
BUS134-B Excel i økonomisk virksomhetsstyring NO 7.5
BUS113-B Finansregnskap med bærekraftrapportering NO 7.5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
AOS238-B Bærekraftige strategier NO 7.5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
INN272-B Bærekraftig entreprenørskap NO 7.5
SDP425 Eiendomsteori med fordypningsmodul NO 7.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
INN201-B Økonomistyring NO 7.5
AOS229-B Ledelses- og organisasjonspsykologi NO 7.5
VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon NO 7.5
AOS121-B Bærekraftig markedsføringsledelse NO 7.5
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-BA Masteroppgave 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-GS Masteroppgave EN, NO 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-MILJØ Masteroppgave EN, NO 60
M60-VM Masteroppgave 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-UA Masteroppgave i Urbant landbruk EN, NO 60
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-MF Masteroppgave 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-MATH Masteroppgave 60
M60-MAT Masteroppgave 60
M60-LA Masteroppgave 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
M60-KB Masteroppgave EN, NO 60
M60-IØ Masteroppgave 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60