Course code THT330

THT330 Vegteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Tatek Fekadu Yideti
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2019H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Vegers konstruksjon og oppbygging / overbygningsteknologi. Følgende momenter vil bli omhandlet: - Dimensjoneringsmetoder: dekke - og overbygningskonstruksjoner - Forsterkningsmetodikk - Veger og vegdekkers funksjonsegenskaper - Tele i veg konstruksjon - mekanisme og tiltak.
Læringsutbytte:
Studenten skal få fordypning i dimensjonering av vegoverbygninger i henhold til etablert norsk praksis samt andre praksiser. Studenten skal oppnå kompetanse innen vegteknologi som vil gjøre det mulig å utføre en prosjektoppgave innen fagfeltet.
Læringsaktiviteter:
-
Pensum:
  • LHåndbok N200 Vegbygging ¿ gjeldende fra 15. juli 2018
  • Lærebok vegteknologi¿ Statens vegvesen rapporter Nr. 626
  • Lærebok Drift og vedlikehold av veger¿ Statens vegvesen rapporter Nr. 365
Forutsatte forkunnskaper:
THT251
Vurderingsordning:

Prosjektoppgaver og avsluttende skriftlig eksamen.

Prosjekt 1: 20%

Prosjekt 2: 30%

Skriftlig eksamen: 50%

Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 26 timer (2t/uke)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått