Course code THT330

THT330 Vegteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Thomas Kringlebotn Thiis, Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Vegers konstruksjon og oppbygging / overbygningsteknologi. Følgende momenter vil bli omhandlet: - Dimensjoneringsmetoder: dekke - og overbygningskonstruksjoner - Forsterkningsmetodikk - Veger og vegdekkers funksjonsegenskaper - Tele i veg konstruksjon - mekanisme og tiltak.
Læringsutbytte:
Studenten skal få fordypning i dimensjonering av vegoverbygninger i henhold til etablert norsk praksis samt andre praksiser. Studenten skal oppnå kompetanse innen vegteknologi som vil gjøre det mulig å utføre en prosjektoppgave innen fagfeltet.
Læringsaktiviteter:
-
Pensum:
Litteratur: Statens vegvesen, Håndbok 018 Vegbygging Læreboken i drift og vedlikehold av veger, vegdirektoratets rapport nr. 53 fra 2011 Statens vegvesen, Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging Statens vegvesen, Håndbok 274 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger
Forutsatte forkunnskaper:
THT251
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 26 timer (2t/uke)
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått