Course code THT330

THT330 Vegteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Thomas Kringlebotn Thiis
Medvirkende: Berthe Julienne Dongmo-Engeland
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

-


Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Vegers konstruksjon og oppbygging / overbygningsteknologi. Følgende momenter vil bli omhandlet: - Dimensjoneringsmetoder: dekke - og overbygningskonstruksjoner - Forsterkningsmetodikk - Veger og vegdekkers funksjonsegenskaper - Tele i veg konstruksjon - mekanisme og tiltak.
Læringsutbytte:
Studenten skal få fordypning i dimensjonering av vegoverbygninger i henhold til etablert norsk praksis samt andre praksiser. Studenten skal oppnå kompetanse innen vegteknologi som vil gjøre det mulig å utføre en prosjektoppgave innen fagfeltet.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Litteratur: Statens vegvesen, Håndbok 018 Vegbygging Læreboken i drift og vedlikehold av veger, vegdirektoratets rapport nr. 53 fra 2011 Statens vegvesen, Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging Statens vegvesen, Håndbok 274 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger
Forutsatte forkunnskaper:

THT251


Obligatorisk aktivitet:

-


Vurderingsordning:

Prosjektoppgave


Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt.


Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 26 timer (2t/uke)
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått