Course code THT312

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-VET Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
M0-ØA Planlegging av masteroppgave NO 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
M0-BIOEC Planlegging av masteroppgave NO 0
SPE-M-MR Spesialpensum 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
VET350B Husdyrpraksis NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
SPE-B-AKVA Spesialpensum 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
FRIE-VETFORS Poster presentasjon: 0
SPE-B-DS Spesialpensum 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
SPE-M-PV Spesialpensum 0
KBM411 Poster på en konferanse EN 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
MINA414 Workshop EN 1
MINA411 Poster på en internasjonal konferanse EN 1
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
HFA200 Generell husdyravl NO 10