Course code THT312

THT312 Vannforvaltning i kaldere klima

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Petter Deinboll Jenssen
Medvirkende: Harsha Chandima Ratnaweera, Manoj Kumar Pandey, Zakhar Maletskyi, Jan Elbertus Vermaat
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: årlig, starter i juli slutter i høstparallellen.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Juli -høstparallell
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger om: arktiske forhold; forvaltning av vannressurser, vannbehandling, avløpsrensing i kaldere klima; prosjektrapport / vitenskapelig skriving. Utflukter: til vann-og avløpsanlegg i kaldere klima
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha en forståelse om arktiske forhold, de grunnleggende prinsippene i vannressursforvaltning (VRF), teoretisk forståelse av de viktigste behandlingsprosessene og operasjonelle aspekter i renseanlegg i kaldere klima.

Profesjonelle ferdigheter: Studentene skal kunne designe elementer i moderne vannforvaltningsstrukturer som er tilpasset til kaldere klima og ved hjelp av beste praksis skal de kunne forstå sammensetningen av et renseanlegg og kunne identifisere og forbedre generelle driftsproblemer. De skal kunne vite hvordan man kan utføre operasjonell forbedring av renseanlegg i kaldere klima. De skal kunne foreta en litteraturgjennomgang ved hjelp av moderne vitenskapelige databaser og internett for å utarbeide en velstrukturert prosjektrapport.

Generell kompetanse: Studentene skal ha en forståelse av utviklingstrekk i vannlovgivning og praksis relevant for kaldere klima, være i stand til å identifisere de fordeler / svakheter i et VRF-oppsett og å foreslå forbedringer basert på moderne praksis. 

Læringsaktiviteter:
(1) Forelesninger (2) analytisk arbeid i små grupper, (3) ekskursjon til renseanlegg for å lære hvordan enhetsprosesser er integrert og deres operative utfordringer. (4) øvinger i bruk av vitenskapelige databaser og rapportering. De fleste av presentasjonene vil være tilgjengelig på Canvas før forelesningene.
Læringsstøtte:
Per email eller forhåndsavtalte møter med lærer.
Pensum:

Utdelte materialer og kopi av presentasjoner

Anbefalt: 

Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 5th Edition, by Metcalf and Eddy, Inc, 2013 (selected sections)

Water Treatment: Principles and Design, 3rd Edition, MWH, 2012 (selected sections)

Forutsatte forkunnskaper:
THT 271 eller tilsvarende basiskunnskaper innen renseteknologi
Anbefalte forkunnskaper:
Basiskunnskaper innen vannressursforvaltning
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse i alle aktiviteter i løpet av blokkkurset som foregår ved UNIS + Prosjektrapport
Vurderingsordning:
1) flervalgsoppgaver (MCQ) ved slutten av 1-ukers forelesningperiode (2) Evaluering av prosjektoppgave Begge ovennevnte vurderinger teller likt på endelig karakter.
Sensor:
Sensor godkjenner opplegget for gjennomføring og evaluering av prosjektoppgaven. Sensor brukes aktivt i kvalitetssikring av kursinnhold og pedagogisk opplegg.
Merknader:
Det er obligatorisk å gjennomføre forelesninger ved UNIS, Svalbard i den bestemte uka. Kostnader for reise, opphold, matugifter og andre utgifter ifm opphold i Longyearbyen må dekkes av kandidatene.
Normert arbeidsmengde:
ca 50 t forelesninger, øvelser og utflukt i løpet av en intensive uke samt 100 t prosjektarbeid i løpet av 3 måneder.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
ingen
Undervisningstid:
Del-1: En uke med fulltids/intensiv arbeid: 50 timers forelesning, 20 timer med utflukter. Del-II: Prosjektarbeid (kan utføres utenfor NMBU). Del-III: innlevering av prosjektrapporten.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått