Course code THT283

THT283 Bærekraftige avløpsløsninger - desentrale-, natur- og kretsløpsbaserte systemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Petter Deinboll Jenssen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Emnet utgår og gis ikke i 2016.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 15, maksimum 45 studenter. Prioriteres av lærer.
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA, M-VM
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
The course will elucidate how unsafe water supplies and inadequate disposal of human excreta hinder economic and social development and constitute a major impediment to reducing poverty, and inevitably lead to degrading the environment. Unfortunately, the people in poverty stricken areas especially infants and young children suffer the most. This calls for appropriate solutions that are affordable considering local constraints. This course explores sustainable sanitation solutions for the poor, but also for rich countries. The different systems are introduced through case studies presented by international experts. Through inductive learning based on real cases from different parts of the world, including sanitation in crisis situations, dry and wet and cold climates, the students are challenged to suggest and design systems. Lectures are given on key topics related to system function and design. The course emphasizes on decentralized solutions, natural systems (wetlands ponds, soil infiltration and sandfilters) treating combined wastewater and greywater, small diameter pressure vacuum and gravity collection systems, source separating systems (dry sanitation, urine diverting and blackwater systems) and anaerobic treatment of waste resources for production of biogas and fertilizer from excreta and organic household waste. Both the technical and the socioeconomic sides of successfully improving sanitation are covered. Prior to the lecture period some course material will be sent to the students. Through self-studies and e-learning the students are given the necessary background knowledge to fully benefit from attending the following lecture and exercise part at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The course work at UMB is divided into three parts: 1) lectures and excercises 2) an excursion showing examples of relevant systems and a taste of Norwegian nature and 3) course summary and exam. Those that complete the course are given 12 ETCS credits. NMBU students that take the course THT280 do not need preparatory part (prior to arriving at UMB) and will be accredited 10ECTS credit points instead of 12 ECTS points for the course.
Læringsutbytte:
The students shall have an overview of the challenges related to inadequate sanitation in developing countries and an overview of potential technical solutions. The students should know limitations and advantages of different treatment systems and the socioeconomic factors of relevance for successful implementation in different parts of the world. The participants should be able to design and implement smaller decentralized, natural and source separating systems.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på forelesninger, demonstrasjoner, utferd og øvinger.
Læringsstøtte:
I kontortiden, avhengig av foreleseres tilgjengelighet.
Pensum:
Oppdatert hvert år.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i geologi, mikrobiologi og kjemi; tilsvarende GEO100, BIO130, KJM100, GEO220 eller THT280 eller THT282
Anbefalte forkunnskaper:
GEO220
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger (80% fremmøte),deltagelse øvinger. Obligatoriske utferder.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (multiple choice) teller 50% og muntlig presentasjon teller 50%.
Sensor:
Sensorer vil godkjenne eksamensspørsmålene, og bedømme øvinger.
Merknader:
Emnet vil ikke tilbys i 2016.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Studenter som har tatt THT281 får 5 sp reduksjon mot THT283.
Undervisningstid:
3 og en halv uke med forelesninger og øvinger. Utferder
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått