Course code THT281

THT281 Dimensjonering og utforming av småskala og desentrale VA-løsninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Petter Deinboll Jenssen
Medvirkende: Arve Heistad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 50
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: BSc-MINA, MSc-MINA, Vann og miljøteknologi, Development studies.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
To hovedårsaker til sykdom og død i fattige land er dårlige vann- og sanitærforhold. Utilfredstillende vann- og sanitærforhold er også en viktig årsak til at mange forblir fattige samtidig som det leder til et dårlig ytre miljø. Mennesker i fattige land, særlig barn og unge, lider under slike forhold. Det er viktig å kunne tilby løsninger som aksepteres og som dermed kan vedlikeholdes og utvikles lokalt. Dette kurset ser på muligheter for å bruke småskala desentraliserte løsninger for fattige, men også for rike land. Gjennom forelesninger og feltøvelser skal studentene lære utforming av systemer for høsting av regnvann (innsamling, behandling og lagring) høsting av dugg, bruk av kilder til vannforsyning, utforming og beskyttelse av gravde brønner og borehull, bergning av små vannforsyningsanlegg basert på gravitasjon, samt bruk av enkle membranfilteranlegg. For avløpsvann vil hovedfokus være utforming og prosjektering av naturbaserte og kildesorterende systemer. Nøkkelord: infiltrasjon i jord, konstruerte våtmarker, dammer, gråvannsbehandling, biogass, tørre sanitærløsninger samt, systemer basert på urinsortering eller oppsamling av svartvann, minirenseanlegg, avløpssystemer med liten diameter basert på gravitasjon, trykk og vakuum.
Læringsutbytte:
Studentene skal være i stand til å utforme små vannforsyningssystemer basert på grunnvann eller høsting av regnvann. Videre skal studentene kunne finne en passende VA-løsning for en gitt situasjon, samt være istand til å dimensjonere og implementere små desentrale- samt kildesorterende avløpssystemer.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på forelesningerog demonstrasjoner/utferd .
Læringsstøtte:
I kontortiden, avhengig av foreleseres tilgjengelighet.
Pensum:
Avhenger av utvalgte caser. Endres hvert år.
Anbefalte forkunnskaper:
GEO100, GEO220, JORD101, KJM100 og THT280 eller THT282
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger, feltarbeid og ekskusjoner.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 50% og semesteroppgave teller 50%. Begge deler må være bestått.
Sensor:
Sensorer vil godkjenne oppgavene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Studenter som har tatt THT281 får 5 sp reduksjon mot THT283.
Undervisningstid:
Forelesninger, 56 timer, ca 8 dager. Demonstrasjoner/ utferd minimum 4 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått