Course code THT251

THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Tatek Fekadu Yideti
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2020V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Vegers konstruksjon og oppbygging (overbygningsteknologi) samt drift og vedlikehold av veger. Følgende momenter vil bli omhandlet - Dimensjonering av dekke- og overbygningskonstruksjoner - Drenering av veger - krav, utforming, kontroll og dokumentasjon - Vegdekker- egenskaper, krav til og kontroll av kvalitet samt asfaltteknologi - Veger og vegdekkers funksjonsegenskaper herunder bæreevne, spor, jevnhet, friksjon, akustiske egenskaper (støy), spesielle vinterforhold m.m. - Vegvedlikehold og vinterdrift- forsterkning av veger, dekkevedlikehold - Tele i veg konstruksjon - mekanisme og tiltak for å unngå problematikken
Læringsutbytte:
Studenten skal få godt overblikk over vegbygging og kunne utføre grunnleggende dimensjonering av veger i henhold til etablert norsk praksis. Studenten skal også ha kunnskaper om hvordan veger driftes og vedlikeholdes. Studenten får et godt grunnlag for fordypning innenfor dimensjonering av veger.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
  • Håndbok N200 Vegbygging ¿ gjeldende fra 15. juli 2018
  • Lærebok vegteknologi¿ Statens vegvesen rapporter Nr. 626
  • Lærebok Drift og vedlikehold av veger¿ Statens vegvesen rapporter Nr. 365
Forutsatte forkunnskaper:
TBA201
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 65 timer (5t/uke)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått