Detaljer om emnet THT251

THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck, Tatek Fekadu Yideti
Medvirkende: Thomas Kringlebotn Thiis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Emnets innhold:
Vegers konstruksjon og oppbygging (overbygningsteknologi) samt drift og vedlikehold av veger. Følgende momenter vil bli omhandlet - Dimensjonering av dekke- og overbygningskonstruksjoner - Drenering av veger - krav, utforming, kontroll og dokumentasjon - Vegdekker- egenskaper, krav til og kontroll av kvalitet samt asfaltteknologi - Veger og vegdekkers funksjonsegenskaper herunder bæreevne, spor, jevnhet, friksjon, akustiske egenskaper (støy), spesielle vinterforhold m.m. - Vegvedlikehold og vinterdrift- forsterkning av veger, dekkevedlikehold - Tele i veg konstruksjon - mekanisme og tiltak for å unngå problematikken
Læringsutbytte:
Studenten skal få godt overblikk over vegbygging og kunne utføre grunnleggende dimensjonering av veger i henhold til etablert norsk praksis. Studenten skal også ha kunnskaper om hvordan veger driftes og vedlikeholdes. Studenten får et godt grunnlag for fordypning innenfor dimensjonering av veger.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
  • Håndbok N200 Vegbygging ¿ gjeldende fra 15. juli 2018
  • Lærebok vegteknologi¿ Statens vegvesen rapporter Nr. 626
  • Lærebok Drift og vedlikehold av veger¿ Statens vegvesen rapporter Nr. 365
Forutsatte forkunnskaper:
TBA201
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 65 timer (5t/uke)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått