Course code THT251

THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Berthe Julienne Dongmo-Engeland
Medvirkende: Thomas Kringlebotn Thiis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

-


Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: 5-årig master, Byggeteknikk og arkitektur. (M-BA) 5-årig master, Vann- og miljøteknikk. (M-VM)
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Vegers konstruksjon og oppbygging (overbygningsteknologi) samt drift og vedlikehold av veger. Følgende momenter vil bli omhandlet - Dimensjonering av dekke- og overbygningskonstruksjoner - Drenering av veger - krav, utforming, kontroll og dokumentasjon - Vegdekker- egenskaper, krav til og kontroll av kvalitet samt asfaltteknologi - Veger og vegdekkers funksjonsegenskaper herunder bæreevne, spor, jevnhet, friksjon, akustiske egenskaper (støy), spesielle vinterforhold m.m. - Vegvedlikehold og vinterdrift- forsterkning av veger, dekkevedlikehold - Tele i veg konstruksjon - mekanisme og tiltak for å unngå problematikken
Læringsutbytte:

Studenten skal få godt overblikk over vegbygging og kunne utføre grunnleggende dimensjonering av veger i henhold til etablert norsk praksis. Studenten skal også ha kunnskaper om hvordan veger driftes og vedlikeholdes. Studenten får et godt grunnlag for fordypning innenfor dimensjonering av veger.


Læringsaktiviteter:

-


Læringsstøtte:

-


Pensum:

Litteratur: Statens vegvesen, Håndbok 018 Vegbygging Læreboken i drift og vedlikehold av veger, vegdirektoratets rapport nr. 53 fra 2011 Statens vegvesen, Håndbok 274 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger


Forutsatte forkunnskaper:

TBA201


Obligatorisk aktivitet:

-


Vurderingsordning:

3 timers skriftlig eksamen


Sensor:

Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.


 

Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt.


Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 65 timer (5t/uke)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått