Course code THT251

THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Berthe Julienne Dongmo-Engeland
Medvirkende: Thomas Kringlebotn Thiis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

-


Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: 5-årig master, Byggeteknikk og arkitektur. (M-BA) 5-årig master, Vann- og miljøteknikk. (M-VM)
Emnets innhold:
Vegers konstruksjon og oppbygging (overbygningsteknologi) samt drift og vedlikehold av veger. Følgende momenter vil bli omhandlet - Dimensjonering av dekke- og overbygningskonstruksjoner - Drenering av veger - krav, utforming, kontroll og dokumentasjon - Vegdekker- egenskaper, krav til og kontroll av kvalitet samt asfaltteknologi - Veger og vegdekkers funksjonsegenskaper herunder bæreevne, spor, jevnhet, friksjon, akustiske egenskaper (støy), spesielle vinterforhold m.m. - Vegvedlikehold og vinterdrift- forsterkning av veger, dekkevedlikehold - Tele i veg konstruksjon - mekanisme og tiltak for å unngå problematikken
Læringsutbytte:

Studenten skal få godt overblikk over vegbygging og kunne utføre grunnleggende dimensjonering av veger i henhold til etablert norsk praksis. Studenten skal også ha kunnskaper om hvordan veger driftes og vedlikeholdes. Studenten får et godt grunnlag for fordypning innenfor dimensjonering av veger.


Læringsaktiviteter:

-


Læringsstøtte:

-


Pensum:

Litteratur: Statens vegvesen, Håndbok 018 Vegbygging Læreboken i drift og vedlikehold av veger, vegdirektoratets rapport nr. 53 fra 2011 Statens vegvesen, Håndbok 274 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger


Forutsatte forkunnskaper:

TBA201


Obligatorisk aktivitet:

-


Vurderingsordning:

3 timers skriftlig eksamen


Sensor:

Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.


 

Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt.


Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 65 timer (5t/uke)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått