Course code TEL250

TEL250 Introduksjon til robotteknikk og automasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Pål Johan From
Medvirkende: Lars Grimstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Hvert år
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet er forbeholdt masterstudenter innen reguleringsteknikk, robotteknikk og automasjon etter avtale med emneansvarlig.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Faget gir en kort introduksjon til robotteknikk og automasjon.

Robotteknikk introduserest med fokus på mobile og industrielle roboter. Kinematikk og dynamikk av faste legemer. Kinematikk og dynamikk av robot-systemer med flere legemer. Styring av mobile roboter. Ikke-holonomiske systemer. Styring av robotmanipulatorer. Implementering av regulatorer i fysiske roboter på lab.

Læringsutbytte:
Studentene skal kunne finne matematiske modeller til roboter og kunne simulere systemene i f eks Matlab. Analyse av robot-ligningene. Implementere regulatorer på fysiske roboter.
Læringsaktiviteter:
Noen forelesninger. Gruppearbeid og arbeid på lab.
Læringsstøtte:
Lærere som underviser tilgjengelig på e-mail og telefon i kursperioden.
Pensum:

Vehicle-Manipulator Systems

Modeling for Simulation, Analysis, and Control

Authors: From, Pål Johan, Gravdahl, Jan Tommy, Pettersen, Kristin Ytterstad

Forutsatte forkunnskaper:
Fonkunnskaper innen regulering (tilsvarende TEL240), matematisk modellering of matriseregning. Alle studenter skal godkjennes av faglærer.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieoppgaver
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger 30 timer.

Øvinger 30 timer.

Lab-øvinger 60 timer.

Egenstudier 30 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Forelesninger 30 timer.

Lab-øvinger 60 timer.

Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått