Course code TBA321

TBA321 Videregående betongmaterialteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Otto Christian Sørensen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: <p>Blir ikke gitt våren 2015.</p><p> </p><p>Ved oppmelding, minimum 10 studenter.</p><p><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .


Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>5-årig master, Byggeteknikk og arkitektur. (M-BA)</p><p><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Sementtyper, hydratisering, poretyper, vanninnhold i herdet sementpasta, silika, flyveaske, pozzolaneffekten, fillereffekten, tilsetningsstoffers og tilsetningsmaterialers virkemåte, kjemisk og mekanisk nedbrytning og rehabilitering av betong, betongpumping, tilført luft, innrørt luft, tilslagets og finpartiklers innvirkning på bearbeidelighet i fersk tilstand, menisk-krefter, måling av sements finhet, prøvemetoder for konvensjonell fersk betong og tørr betong, fasthetsprøving av herdet betong, herdeteknologi, ferdigbetong- og betongvareproduksjon.


Læringsutbytte:

Studentene skal ha fått forståelse for betongs sammensetning, produksjon, utstøping, herding, anvendelse og vedlikehold/rehabilitering.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger og om mulig et byggeplassbesøk.


Læringsstøtte:

Foreleservil være tilstede i sitt kontorforbesvarelse av spørsmål.


Pensum:

Diverse skriv og artikler som legges på \"Fronter\", i tillegg til alt som blir gjennomgått/skrevet på tavlen under forelesningene. Studentene forutsettes å utarbeide egne komplette notater.


Forutsatte forkunnskaper:

TBA210 eller tilsvarende kunnskaper.


Obligatorisk aktivitet:

Ukentlig hjemmearbeid for innlevering og godkjennelse, 80% kreves godkjent.


Vurderingsordning:

3 timer skriftlig eksamen


Sensor:

Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.


Merknader:

Minimum 10 studenter


Normert arbeidsmengde:

5 studiepoeng For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.


Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:

-


Undervisningstid:

Forelesninger: 2 timer pr. uke


Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått