Detaljer om emnet TBA321

TBA321 Videregående betongmaterialteknologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Otto Christian Sørensen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: <p>Blir ikke gitt våren 2015.</p><p> </p><p>Ved oppmelding, minimum 10 studenter.</p><p><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .


Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>5-årig master, Byggeteknikk og arkitektur. (M-BA)</p><p><br/></p>
Emnets innhold:

Sementtyper, hydratisering, poretyper, vanninnhold i herdet sementpasta, silika, flyveaske, pozzolaneffekten, fillereffekten, tilsetningsstoffers og tilsetningsmaterialers virkemåte, kjemisk og mekanisk nedbrytning og rehabilitering av betong, betongpumping, tilført luft, innrørt luft, tilslagets og finpartiklers innvirkning på bearbeidelighet i fersk tilstand, menisk-krefter, måling av sements finhet, prøvemetoder for konvensjonell fersk betong og tørr betong, fasthetsprøving av herdet betong, herdeteknologi, ferdigbetong- og betongvareproduksjon.


Læringsutbytte:

Studentene skal ha fått forståelse for betongs sammensetning, produksjon, utstøping, herding, anvendelse og vedlikehold/rehabilitering.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger og om mulig et byggeplassbesøk.


Læringsstøtte:

Foreleservil være tilstede i sitt kontorforbesvarelse av spørsmål.


Pensum:

Diverse skriv og artikler som legges på \"Fronter\", i tillegg til alt som blir gjennomgått/skrevet på tavlen under forelesningene. Studentene forutsettes å utarbeide egne komplette notater.


Forutsatte forkunnskaper:

TBA210 eller tilsvarende kunnskaper.


Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:

Ukentlig hjemmearbeid for innlevering og godkjennelse, 80% kreves godkjent.


Vurderingsordning:

3 timer skriftlig eksamen


Sensor:

Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.


Merknader:

Minimum 10 studenter


Normert arbeidsmengde:

5 studiepoeng For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.


Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:

-


Undervisningstid:

Forelesninger: 2 timer pr. uke


Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått