Course code TBA280

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck, Eva Gabrielle Héléne Bergh
Medvirkende: Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Siste gang: 2022V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet fokuserer på miljøvennlig bygging, materialvalg, energiøkonomisering, klimatilpassing og bærekraftig forvaltning av eksisterende bygninger. Gjenbruk og fornyelse av eksisterende bebyggelse er sentralt. Det er lagt inn obligatoriske øvinger og en større prosjekteringsoppgave.
Læringsutbytte:
Etter å ha fullført emne skal studentene kunne vurdere ulike forhold vedrørende bærekraftig gjenbruk eller fornyelse/rehabilitering av eksisterende bebyggelse opp mot nybygging. Studentene skal etter kurset ha kunnskap om bærekraftig materialbruk og holdbarhet, funksjon, drift (bl.a. energibruk) og vedlikehold, estetikk og kulturminnehensyn, m.m.
Læringsaktiviteter:
Det er flere obligatoriske øvinger og en større prosjekteringsoppgave.
Læringsstøtte:
Lærerer tilgjengelig for faglig veiledning i kontortiden.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
TBA210, TBA261.
Vurderingsordning:
Det er flere innleveringsoppgaver som tilsammen vil danne grunnlag for karakter i faget. Den store oppgaven teller 2/3 av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander. Ekstern sensor blir i hovedsak brukt for å kvalitetssikre læringsopplegget.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats for 10 studiepoeng er 250 timer. Det må derfor påregnes ca. 15 timer pr uke i tillegg til strukturet undervisningstid.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det er satt av seks timer til strukturert undervisningstid pr. uke.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer