Course code TBA280

TBA280 Bygg og miljø

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Martin Ebert
Medvirkende: Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet fokuserer på miljøvennlig bygging, materialvalg, energiøkonomisering, klimatilpassing og bærekraftig forvaltning av eksisterende bygninger. Gjenbruk og fornyelse av eksisterende bebyggelse er sentralt. Det er lagt inn obligatoriske øvinger og en større prosjekteringsoppgave.
Læringsutbytte:
Etter å ha fullført emne skal studentene kunne vurdere ulike forhold vedrørende bærekraftig gjenbruk eller fornyelse/rehabilitering av eksisterende bebyggelse opp mot nybygging. Studentene skal etter kurset ha kunnskap om bærekraftig materialbruk og holdbarhet, funksjon, drift (bl.a. energibruk) og vedlikehold, estetikk og kulturminnehensyn, m.m.
Læringsaktiviteter:
Det er flere obligatoriske øvinger og en større prosjekteringsoppgave.
Læringsstøtte:
Lærerer tilgjengelig for faglig veiledning i kontortiden.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
TBA210, TBA261.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Det er flere innleveringsoppgaver som tilsammen vil danne grunnlag for karakter i faget. Den store oppgaven teller 2/3 av karakteren.

Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander. Ekstern sensor blir i hovedsak brukt for å kvalitetssikre læringsopplegget.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats for 10 studiepoeng er 300 timer. Det må derfor påregnes ca. 15 timer pr uke i tillegg til strukturet undervisningstid.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det er satt av seks timer til strukturert undervisningstid pr. uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått