Course code TBA280

TBA280 Bygg og miljø

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Martin Ebert
Medvirkende: Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet fokuserer på miljøvennlig bygging, materialvalg, energiøkonomisering, klimatilpassing og bærekraftig forvaltning av eksisterende bygninger. Gjenbruk og fornyelse av eksisterende bebyggelse er sentralt. Temaet drøftes også i forhold til kulturminnehensyn. Det er lagt inn obligatoriske øvinger og en større prosjekteringsoppgave.
Læringsutbytte:
Etter å ha fullført emne skal studentene kunne vurdere ulike forhold vedrørende bærekraftig gjenbruk eller fornyelse/rehabilitering av eksisterende bebyggelse opp mot nybygging. Studentene skal etter kurset ha kunnskap om bærekraftig materialbruk og holdbarhet, funksjon, drift (bl.a. energibruk) og vedlikehold, estetikk og kulturminnehensyn, m.m.
Læringsaktiviteter:
Det er flere obligatoriske øvinger og en større prosjekteringsoppgave.
Læringsstøtte:
Lærerer tilgjengelig for faglig veiledning i kontortiden.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
TBA210, TBA261.
Vurderingsordning:
Det er flere innleveringsoppgaver som tilsammen vil danne grunnlag for karakter i faget. Den store oppgaven teller 2/3 av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander. Ekstern sensor blir i hovedsak brukt for å kvalitetssikre læringsopplegget.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats for 10 studiepoeng er 300 timer. Det må derfor påregnes ca. 15 timer pr uke i tillegg til strukturet undervisningstid.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det er satt av seks timer til strukturert undervisningstid pr. uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått