Course code TBA261

TBA261 Bygningsplanlegging II

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck
Medvirkende: Tormod Aurlien
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Med bakgrunn i undervisningen i Bygningsplanlegging I, gis utdypende teori og gjennomgang av metoder og verktøy for prosjektering. Av sentrale temaer som foreleses kan nevnes: tomteanalyse, konseptutvikling, arkitektur, materialbruk og universell utforming. Kurset gir trening i BIM (Bygningsteknisk modellering). For våren 2020 er kurset stilt en tomt til rådighet av Statsbygg på den nye delen av campus på NMBU. Kurset vil derfor innebære å finne en ide, bearbeide denne, tegne ut i detalj, gjennomgå byggbarhet, bestille materialer og bygge et prosjekt i samarbeid med Statsbygg og entreprenør.
Læringsutbytte:
Studentene vil få innsikt i sammenheng mellom kreativ konseptuvikling, prosjektering, detaljering og produksjon, samt samarbeid mellom ulike aktører som byggherre, drift og entreprenør.
Læringsaktiviteter:
.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
TBA190, TBA160.
Anbefalte forkunnskaper:
TBA210.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha f†tt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Delinnleveringer og ferdig prosjekt.

Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 17 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 78 timer. Fordeling mellom forelesninger og øvinger vil semesteret sett under ett fordele seg 50/50 mellom forelesninger og veiledet øving. Hovedvekten av forelesninger vil legges til første del av semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått