Course code TBA261

TBA261 Bygningsplanlegging II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck
Medvirkende: Tormod Aurlien
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Med bakgrunn i undervisningen i Bygningsplanlegging I, gis utdypende teori og gjennomgang av metoder og verktøy for prosjektering. Av sentrale temaer som foreleses kan nevnes: tomteanalyse, konseptutvikling, arkitektur, materialbruk og universell utforming. Kurset gir trening i BIM (Bygningsteknisk modellering). For våren 2020 er kurset stilt en tomt til rådighet av Statsbygg på den nye delen av campus på NMBU. Kurset vil derfor innebære å finne en ide, bearbeide denne, tegne ut i detalj, gjennomgå byggbarhet, bestille materialer og bygge et prosjekt i samarbeid med Statsbygg og entreprenør.
Læringsutbytte:
Studentene vil få innsikt i sammenheng mellom kreativ konseptuvikling, prosjektering, detaljering og produksjon, samt samarbeid mellom ulike aktører som byggherre, drift og entreprenør.
Læringsaktiviteter:
.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
TBA190, TBA160.
Anbefalte forkunnskaper:
TBA210.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha f†tt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Delinnleveringer og ferdig prosjekt.

Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 17 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 78 timer. Fordeling mellom forelesninger og øvinger vil semesteret sett under ett fordele seg 50/50 mellom forelesninger og veiledet øving. Hovedvekten av forelesninger vil legges til første del av semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått