Course code TBA160

TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Martin Ebert
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Bygningsplanlegging I fokuserer på planlegging og tegning av mindre komplekse bygninger, f.eks. eneboliger. I undervisningen inngår innføring i planleggingsmetodikk og verktøy, komposisjon og teknisk forskrift. Kurset inneholder også en seanse med innføring i DAK for bygningsplanleggere. I undervisningen inngår fremstillingsteknikk for planer, snitt og oppriss, samt teknisk perspektivtegning. I undervisningen legges det særlig vekt på sammenhengen mellom romprogram, tomtens forutsetninger og byggeplan. Forelesninger omhandler temaer som form, funksjon og teknikk.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha en grunnleggende forståelse for fremgangsmåten ved planlegging og utforming av enkle bygninger. I dette inngår teknisk tegning og DAK til bruk i fagtegning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og veiledet øving. Det gis mulighet å delta i studietur.
Pensum:

Teknisk forskrift (TEK17)

Byggdetaljbladene

Neufert, Ernst: Architects data

Bryson, Bill: At Home (illustrated edition)

Anbefalte forkunnskaper:

TBA 100 Bygningshistorie

TBA190

Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Delinnleveringer avtales ved emnestart. Prosjektoppgave som leveres siste undervisningsdag.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 17 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 78 timer (6t/uke) som i hovedsak brukes til klasseromsundervisning. Fordeling mellom forelesninger og øvinger vil semesteret sett under ett fordele seg 50/50 mellom forelesninger og veiledet øving. Hovedvekten av forelesninger vil legges til første del av semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått