Course code TBA160

TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: John Petter Langdalen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Trening i teknisk tegning og DAK for bygningsplanleggere er plassert i første del av emnet. I undervisningen inngår fremstillingsteknikk for planer, snitt og oppriss, samt teknisk perspektivtegning. I undervisningen legges det særlig vekt på sammenhengen mellom romprogram, tomtens forutsetninger og byggeplan. Forelesninger om temaene form, funksjon og teknikk.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha en grunnleggende forståelse for fremgangsmåten ved planlegging og utforming av bygninger. I dette inngår teknisk tegning og DAK (dataassistert konstruksjon) til bruk i fagtegning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og veiledet øving.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning.
Anbefalte forkunnskaper:
TBA190
Vurderingsordning:
Obligatoriske innleveringsoppgaver. Delinnleveringer avtales ved emnestart. Prosjektoppgave som leveres siste undervisningsdag.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 17 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 78 timer (6t/uke) som i hovedsak brukes til klasseromsundervisning. Fordeling mellom forelesninger og øvinger vil semesteret sett under ett fordele seg 50/50 mellom forelesninger og veiledet øving. Hovedvekten av forelesninger vil legges til første del av semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått