Course code STAT370

STAT370 Utvalgte emner i statistikk.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Thore Egeland
Medvirkende: Thore Egeland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig, gis hvis det er ressurser til det og behov. Emnet blir ikke gitt 2022.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2022V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studenten får en introduksjon til et spesifikt anvendelsesområde for statistikk. Tema vil variere fra år til år, men fokus er biostatistikk.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Studentene skal lære de videregående  ideene i et utvalgt emne i statistikk. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av metodene som brukes.  Ofte vil også implementering være aktuelt.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å gjennomføre statistiske analyser. De skal kunne tolke resultatene fra analysene og videreformidle hva som er blitt gjort, resultatene samt svakheter og begrensinger med analysene. 

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne anvende det de har lært i sitt studium, sin forskning  og  senere i yrkeslivet. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til statistiske resultater som de genererer eller som blir presentert for dem (eksempelvis i media eller annen forskning) og vurdere holdbarheten av disse resultatene

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger/dataøvinger.
Læringsstøtte:

Læreren er tilgjengelig enten ved direkte samtale eller via e-post (thore.egeland@nmbu.no). Kurset vil ha nettsider som regelmessig oppdateres. 

Canvas.

Pensum:
Annonseres på Canvas før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk, må levere oppgaver på nytt.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, med bestått / ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen.
Merknader:

Emnet tilbyr fordypning i relevante temaer som de øvrige STAT- eller BIN-emner i liten grad berører, og emnets innhold vil derfor variere fra år til år.

Emnet gis kun dersom det er ressurser til det. STAT370 blir ikke gitt 2022.

Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk, må levere oppgaver på nytt.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 28 timer. Øvelser: 28 timer. Selvstudium: 69 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
En dobbeltime i uken. 
Eksamensdetaljer: :