Course code STAT370

STAT370 Utvalgte emner i statistikk.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Thore Egeland
Medvirkende: Thore Egeland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig, gis hvis det er ressurser til det og behov. Emnet blir ikke gitt 2021.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studenten får en introduksjon til et spesifikt anvendelsesområde for statistikk. Tema vil variere fra år til år, men fokus er biostatistikk.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Studentene skal lære de videregående  ideene i et utvalgt emne i statistikk. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av metodene som brukes.  Ofte vil også implementering være aktuelt.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å gjennomføre statistiske analyser. De skal kunne tolke resultatene fra analysene og videreformidle hva som er blitt gjort, resultatene samt svakheter og begrensinger med analysene. 

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne anvende det de har lært i sitt studium, sin forskning  og  senere i yrkeslivet. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til statistiske resultater som de genererer eller som blir presentert for dem (eksempelvis i media eller annen forskning) og vurdere holdbarheten av disse resultatene

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger/dataøvinger.
Læringsstøtte:

Læreren er tilgjengelig enten ved direkte samtale eller via e-post (thore.egeland@nmbu.no). Kurset vil ha nettsider som regelmessig oppdateres. 

Canvas.

Pensum:
Annonseres på Canvas før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk, må levere oppgaver på nytt.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, med bestått / ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen.
Merknader:

Emnet tilbyr fordypning i relevante temaer som de øvrige STAT- eller BIN-emner i liten grad berører, og emnets innhold vil derfor variere fra år til år.

Emnet gis kun dersom det er ressurser til det.

STAT370 blir ikke gitt 2021.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 28 timer. Øvelser: 28 timer. Selvstudium: 94 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
En dobbeltime i uken. 
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått